Αρχεία για την κατηγορία «Ψυχολογία της σύγκρουσης»

Σκληρότητα

Σκληρότητα

Η σκληρότητα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ατόμου που συνδέεται άμεσα με τις ηθικές και ψυχολογικές πτυχές του ίδιου του ατόμου. Η σκληρότητα είναι μια στάση που εκφράζεται σε ανθρώπους ή ζώα που περιλαμβάνει αγένεια, πόνο, απάνθρωπη συμπεριφορά, προσβολές και άλλες μορφές βίας. Υπάρχει επίσης μια άλλη πτυχή του ορισμού της σκληρότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόλαυσης του πόνου του άλλου κατά τη διάρκεια των ενεργειών που είναι απαράδεκτες σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Κατά συνέπεια, [...]

Η σύγκρουση

Η σύγκρουση

Η σύγκρουση είναι μια αντιπαράθεση που προκύπτει μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία επικοινωνίας λόγω διαφορών στις στάσεις, τις στάσεις, τα συμφέροντα, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τους στόχους. Η σύγκρουση θεωρείται ο πιο οξεία τρόπος για την επίλυση της αντιπαράθεσης. Συνίσταται στην αντίθεσή τους στα κόμματα και συχνά συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα, ενέργειες που υπερβαίνουν τους γενικά αποδεκτούς κανόνες. Οι αντιπαραθέσεις είναι αναπόφευκτες σε όλους τους τομείς της ζωής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μελετηθούν μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων σε [...]

Τύποι ατόμων που έρχονται σε σύγκρουση

Τύποι ατόμων που έρχονται σε σύγκρουση

Είδη αντιφατικών προσωπικοτήτων. Πιθανότατα, σε κάθε κύκλο επικοινωνίας υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που, πρώτον, μιλάει πολύ, και δεύτερον, σχεδόν όλες οι συνομιλίες με το τέλος της, είτε με τη διευκρίνιση της σχέσης είτε με τον τερματισμό της. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η επικοινωνία συνεχίζεται και οι άνθρωποι επικοινωνούν ξανά έως ότου ξανασυμβεί. Φυσικά, η διατήρηση στενών σχέσεων με ένα τέτοιο πρόσωπο είναι εξαιρετικά δύσκολη, και [...]

Συγκρούσεις προσωπικότητας

Συγκρούσεις προσωπικότητας

Οι συγκρούσεις προσωπικότητας είναι αντιφάσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα διαφωνιών μεταξύ διαφορετικών άκρων του «εγώ» ενός ατόμου. Αντιμετωπίζει τις επιθυμίες και τις ανάγκες με την ηθική και ηθική πλευρά της προσωπικότητας, τους προσανατολισμούς της αξίας. Οι συγκρούσεις προσωπικότητας είναι ο αγώνας ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις της προσωπικότητας σε ένα άτομο. Εκφράζονται από μια σύγκρουση στη συνείδηση ​​των κατηγοριών "πρέπει" και "θέλω", η εμφάνιση αμφιλεγόμενων συναισθημάτων και συναισθημάτων. Αυτή είναι μια μάχη [...]

Διαχείριση των συγκρούσεων

Διαχείριση των συγκρούσεων

Η σύγκρουση είναι ένας κλάδος της επιστήμης που μελετά τα αίτια της προέλευσης, ανάπτυξης, κλιμάκωσης, επίλυσης συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα με την επακόλουθη ολοκλήρωσή τους. Η λύση μιας σειράς προβλημάτων που προκαλούν αντιπαράθεση βοηθά συχνά να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως σε σχέση με την καθιέρωση της ουσίας της αντιπαράθεσης και του αντικειμένου της επίλυσης των συγκρούσεων. Το θέμα των μελετών των συγκρούσεων είναι συγκρούσεις που θεωρούνται από αυτές ως αντίφαση μεταξύ θεμάτων, αντιπαράθεσης, [...]

Διαχείριση των συγκρούσεων

Διαχείριση των συγκρούσεων

Διαχείριση των συγκρούσεων. Όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε σύγκρουση. Και αυτό είναι γεγονός. Κάθε αλληλεπίδραση ατόμων συνεπάγεται το σχηματισμό αντιφάσεων, με αποτέλεσμα συγκρούσεις. Η διαχείριση των συγκρούσεων μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις των αντιπαραθέσεων και επιλύει φαινομενικά ασυμβίβαστες διαφορές. Η διαχείριση των συγκρούσεων σε μια ομάδα πρέπει να εξετάζεται από δύο πλευρές: εσωτερική (ατομική) και εξωτερική. Η μεμονωμένη πτυχή περιλαμβάνει τη διαχείριση των δικών συμπεριφοριστικών αντιδράσεων τους κατά τη διάρκεια της διαμάχης [...]

Αιτίες σύγκρουσης

Αιτίες σύγκρουσης

Τα αίτια των συγκρούσεων. Οι συγκρουόμενοι συνήθως εντοπίζουν κοινά κοινά αίτια συγκρούσεων και μια παγκόσμια πηγή σύγκρουσης, η οποία συνίσταται στον αμοιβαίο αποκλεισμό των ισχυρισμών των μερών λόγω της περιορισμένης δυνατότητας ικανοποίησης τους. Μεταξύ των γενικών λόγων, οι κοινωνιολόγοι διακρίνουν: την αντίθετη αντίληψη των θεμάτων, των στόχων, των κλίσεων, των αξιών, των τρόπων συμπεριφοράς, της διαφορετικής κατάστασης των ατόμων, των αποκλίσεων μεταξύ των προσδοκιών των ανθρώπων και των πραγματικών ενεργειών, της έλλειψης πληροφοριών ή της κακής ποιότητας. [...]

Τύποι συγκρούσεων

Τύποι συγκρούσεων

Τύποι συγκρούσεων. Οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και συγκλονιστές ταξινομούν τις συγκρούσεις, κατά κανόνα, σύμφωνα με το θέμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή, σύμφωνα με το άτομο ή την κοινότητα των ηθοποιών που ενεργούν ως αντιπάλους στην αντιπαράθεση. Επιπλέον, οι συγκρούσεις ομαδοποιούνται επίσης ανάλογα με τη φύση της προέλευσής τους, κατά βαθμό σοβαρότητας, με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο επίλυσης κ.λπ. Δεδομένου ότι κάθε μέρα ένα άτομο αντιμετωπίζει άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, ένα σύστημα αξιών, [...]