Αρχεία για την κατηγορία «Ψυχολογικές έννοιες»

Ανταπόκριση

Ανταπόκριση

Η ανταπόκριση είναι η ηθική και πνευματική ποιότητα ενός ατόμου, που τον βοηθά να βλέπει στους ανθρώπους τις πραγματικές του ιδιότητες, συμβάλλει στην εκδήλωση γενναιοδωρίας, ανοχής, γενναιοδωρίας σε αυτά τα άτομα. Ένας απαντητικός άνθρωπος ξέρει πάντα πώς να βρει μια κοινή γλώσσα με άλλους. Η συμπεριφορά του βασίζεται σε μια πολύ ανεπτυγμένη αίσθηση ενσυναίσθησης, ευαισθησίας, συναισθηματικότητας. Για τους ανθρώπους με αυτές τις ιδιότητες, ο αλτρουισμός είναι πρωταρχικός. Ένα άτομο που απαντά εύκολα στις αιτήσεις [...]

Ηθικό

Ηθικό

Η ηθική είναι μια υπό όρους έννοια των κανόνων, των αρχών, των εκτιμήσεων, των κανόνων, που βασίζονται στο πρότυπο των εκτιμήσεων του κακού και του καλού, το οποίο διαμορφώθηκε σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι ένα μοντέλο κοινωνικής συνείδησης, μια μέθοδος ρύθμισης της συμπεριφοράς του θέματος στην κοινωνία. Αναπτύσσεται τόσο σε ατομικές όσο και σε κοινωνικές μορφές υποκειμενικών σχέσεων. Η έννοια της ηθικής από την άποψη που θεωρούν οι ψυχολόγοι είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής, [...]

Fiasco

Fiasco

Ένα φιάσκο είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο βιώνει πλήρη αποτυχία, την κατάρρευση των δεσμεύσεών του, την αποτυχία της επιχείρησής του. Μαζί με αυτή την έκφραση, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός συνωνύμων για φιάσκο, όπως μπλοκάρισμα, θάνατος, αποτυχία, αποτυχία, κατάρρευση. Όλη η ανθρώπινη ζωή αποτελείται από επιτυχίες και αποτυχίες, οι οποίες συνοδεύονται από διάφορες συνέπειες για την ανθρώπινη ψυχή. Ένα φιάσκο είναι μια καταστροφική καταστροφή στο μονοπάτι της ζωής ενός ατόμου. [...]

Ψυχολογική ωριμότητα

Ψυχολογική ωριμότητα

Η ψυχολογική ωριμότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια που δεν έχει έναν ενιαίο, καθιερωμένο ορισμό για την ημέρα. Η ψυχολογική ωριμότητα ενός ατόμου είναι μια ειδική κατάσταση πνευματικών διεργασιών και κοσμοθεωρίας που επιτρέπει σε ένα άτομο να είναι ένα αυτοτελές άτομο. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα δημιουργίας παραγωγικών κοινωνικών επαφών, την κατάλληλη αντίληψη για την πραγματικότητα και τους γύρω τους. Επιπλέον, η ψυχολογική ωριμότητα του ατόμου βασίζεται στην ανεξαρτησία για την κάλυψη βασικών αναγκών, [...]

Πασπιστής

Πασπιστής

Ένας ειρηνιστής είναι άτομο που ακολουθεί την ιδεολογία της πάλης ενάντια στη βία, την πρόληψη του πολέμου, την εδραίωση της ειρήνης, την καταπολέμηση της αιματοχυσίας, προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως. Οι ειρηνιστές ενωθούν σε ειρηνευτικά κινήματα των οποίων οι αντιμαλιταριστικές απόψεις αποσκοπούν στην εξάλειψη της πρακτικής της επίλυσης των πολιτικών συγκρούσεων μέσω του πολέμου. Οι υποστηρικτές μιας τέτοιας κοσμοθεωρίας είναι ανήθικα αντίθετοι σε κάθε είδους βία εναντίον ενός ατόμου. Η ιδεολογία των ειρηνιστών βασίζεται στη βάση των ανθρωπιστικών και [...]

Νοημοσύνη

Νοημοσύνη

Η νοοτροπία είναι μια σταθερή μέθοδος αντίληψης του κόσμου με ένα ιδιόμορφο τρόπο, μια ειδική ικανότητα να ανταποκρίνεται στην περιβάλλουσα πραγματικότητα, ικανή να επανενώνει τους ανθρώπους σε ιστορικές και κοινωνικές κοινότητες (έθνη, εθνοτικές ομάδες, κοινωνικά στρώματα). Η νοοτροπία είναι στην ψυχολογία το βαθύτερο επίπεδο προσωπικότητας και ομάδας, συνειδητό και ασυνείδητο. Συντελείται κυρίως σε ορισμένες σταθερές συμπεριφορικές μορφές και συναισθηματικές αισθήσεις που ωθούν το θέμα (κοινωνικές ομάδες) σε ένα συγκεκριμένο [...]

Αγνότητα

Αγνότητα

Η αγνότητα είναι η ηθική αρετή, η κατάσταση του νου και το σώμα ενός ατόμου, στο οποίο επιλέγει για τον εαυτό του σωματική και πνευματική καθαρότητα. Επί του παρόντος, η έννοια της αγνότητας είναι εν μέρει ξεχασμένη και για πολλούς είναι ακόμη γελοία και περιττή. Η κατάσταση είναι τέτοια που κάθε χρόνο η τεχνολογική πρόοδος της ανάπτυξης της κοινωνίας δίνει όλο και περισσότερες ευκαιρίες στις νεότερες γενιές να αποφύγουν τη λογοκρισία [...]

Κοινωνική κατάσταση

Κοινωνική κατάσταση

Η κοινωνική κατάσταση είναι μια θέση που καταλαμβάνεται από ένα άτομο σε ένα ιεραρχικό κοινωνικό σύστημα στο οποίο εντάσσεται (ομάδα, αναγνωρισμένο ή εναλλακτικό κοινωνικό υποσύστημα). Αυτή είναι η δημόσια θέση ενός ατόμου, η σύνδεση με άλλους καθορίζοντας τους νόμους της αλληλεπίδρασης (δικαιώματα και υποχρεώσεις, χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης και ιεραρχία υποβολής). Η κατάσταση ενός ατόμου καθορίζεται από συγκεκριμένες και σημαντικές ενδείξεις για αυτήν την κοινωνική ομάδα: εθνικό, ηλικία, οικονομικοί δείκτες. [...]