Τα κίνητρα της προσωπικότητας

φωτογραφία κίνητρα προσωπικότητας Τα κίνητρα της προσωπικότητας στην ψυχολογία είναι μια ορισμένη εσωτερική δύναμη ενός ατόμου που τον ενθαρρύνει να ενεργήσει, το οποίο είναι σημαντικό για την επίτευξη του στόχου που έχει καθορίσει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Από επιστημονική άποψη, ο ορισμός των κινήτρων προσωπικότητας είναι πολύ διαφορετικός. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή είναι μια ιδέα, καθώς και μια αναπαράσταση της προσωπικότητας, ενώ άλλοι το αποκαλούν τα κίνητρα των σκέψεων και των στάσεων του ατόμου, τις οποίες τηρεί, καθοδηγούμενες από αυτούς καθ 'όλη τη ζωή. Συχνά, πολλοί είναι εξοικειωμένοι με την αίσθηση όταν θέλετε να κυλήσετε βουνά και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες τους. Αυτό το αίσθημα και η εμπειρία δίνει την ατομική δύναμη, καθώς και την αυτοπεποίθηση, που ωθεί ένα άτομο στο σχηματισμό και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Στην πραγματικότητα, αυτή η εμπειρία είναι το κίνητρο του ατόμου.

Το κίνητρο της προσωπικότητας είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στη ζωή ενός ατόμου. Είναι κίνητρα που καθορίζουν ποια ύψη θα φτάσει ένα άτομο. Στην επαγγελματική ανάπτυξη, οι φιλοδοξίες των εργαζομένων αποκτούν ειδικές ιδιότητες, έτσι οι ανώτεροι υπάλληλοι συχνά προσπαθούν να δημιουργήσουν εξωτερικά κίνητρα. Τα εξωτερικά κίνητρα περιλαμβάνουν την αύξηση των μισθών ή των επιδομάτων, μερικές φορές είναι μόνο έπαινος, κλπ. Αυτά τα πράγματα παρακινούν ένα άτομο να δείξει ενδιαφέρον και να αυξήσει τις προσπάθειές του προκειμένου να λάβει μια εξωτερική ανταμοιβή και ως αποτέλεσμα να λειτουργήσει καλύτερα.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι πολύ ισχυρότερα από τα εξωτερικά. Εάν ένα άτομο, όπως ήταν, έχει πιάσει φωτιά από μέσα με ένα συγκεκριμένο στόχο και σίγουρα θέλει να το επιτύχει, τότε μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, αφού το κάνει για τον εαυτό του.

Τα κίνητρα της συμπεριφοράς της προσωπικότητας

Το θέμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχει ενδιαφέρει την ψυχολογία από τους αρχαίους χρόνους. Οι απαντήσεις στην ερώτηση «γιατί;» Οι άνθρωποι κάνουν αυτό, και στη συνέχεια συμπεριφέρονται διαφορετικά, αναζητώντας τα μέγιστα μυαλά του κόσμου μας. Σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολλά διαφορετικά φαινόμενα επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση, προσωπικές ιδιότητες ενός ατόμου, εξωτερική πίεση σε ένα πρόσωπο, ή τα κίνητρα του ίδιου του ατόμου.

Ποια είναι τα κίνητρα της συμπεριφοράς της προσωπικότητας; Λαμβάνοντας υπόψη την έννοια των προσωπικών κινήτρων, μπορούμε να πούμε ότι διαφορετικά κίνητρα όχι μόνο επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κίνητρα μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Το γεγονός είναι ότι το κίνητρο είναι μια συγχώνευση των εσωτερικών εμπειριών του ατόμου, που συχνά γίνεται χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και διαμορφώνεται σε μια προσωπική ποιότητα. Για παράδειγμα, τα κίνητρα για να γίνουν καλύτερα, να βοηθήσουν τους ανθρώπους και να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο προς όφελος της ανθρωπότητας, μπορούν να γίνουν χαρακτηριστικοί του ατόμου που τα βιώνει και να σχηματίσουν σε μια ξεχωριστή γραμμή - τον αλτρουισμό.

Αιτίες της προσωπικότητας

Ανάλογα με το σκοπό που βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του, θα ενεργήσει με τον κατάλληλο τρόπο για να επιτύχει αυτό που θέλει και να λάβει ευχαρίστηση. Εάν ένα άτομο είναι πεινασμένο, θα ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βρει τρόφιμα και σνακ, ικανοποιώντας αυτή την ανάγκη. Μια τέτοια συμπεριφορά θα καθοριστεί από την ανάγκη για τροφή, και η αναζήτηση τροφίμων θα είναι το κίνητρο για τη δραστηριότητα του ατόμου.
Ανάλογα με τις ανάγκες ή τους στόχους ενός ατόμου, τα κίνητρα για δραστηριότητες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Για παράδειγμα, αν οι ανάγκες σχετίζονται με τα βασικά φαινόμενα που προβλέπουν τη ζωή και την ανάπτυξη ενός ατόμου, τότε τα κίνητρα της δραστηριότητας που τα καθιστά ικανοποιητικά τέτοιες ανάγκες θα ονομάζονται οργανικά. Συγκεκριμένα, αυτές οι ανάγκες περιλαμβάνουν το ήδη αναφερθέν αίσθημα πείνας, την ανάγκη να αναπνέει, την ανάγκη να κρυφτεί από τη θερμότητα σε μια καλοκαιρινή μέρα ή την ανάγκη να φύγει από τον κίνδυνο με σκοπό την αυτο-συντήρηση. Όλες αυτές οι ανάγκες είναι βασικές και το πρόσωπό τους επιδιώκει να ικανοποιήσει κατά πρώτο λόγο, προκειμένου να επιτρέψει στο σώμα του να υπάρχει φυσικά και να αναπτύσσεται.

Τα κίνητρα της προσωπικής δραστηριότητας διακρίνονται επίσης λειτουργικά. Αφορούν τις ανάγκες που εξασφαλίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη στον πολιτιστικό τομέα. Αυτό μπορεί να είναι μια ενεργή διακοπή στη λίμνη, ή να παίζει σπορ, πηγαίνοντας σε εκκλησία ή θέατρο. Όλες αυτές οι ανάγκες δημιουργούν κίνητρα για δραστηριότητα, η οποία με τη σειρά της μετακινεί ένα άτομο για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, γεγονός που εξασφαλίζει τη λειτουργική ανάπτυξη του ατόμου.

Τα κίνητρα της προσωπικής δραστηριότητας είναι σημαντικά. Ο υλισμός αυτών των κινήτρων συνεπάγεται τη δημιουργία υλικών πραγμάτων που ικανοποιούν τις ανάγκες ενός ατόμου που σχετίζονται με άνεση ή οικιακή ανάγκη.

Δεν είναι μυστικό ότι η ανάγκη για σεβασμό στην κοινωνία είναι πολύ σημαντική για ένα άτομο. Η κατοχή ενός χώρου μεταξύ άλλων ανθρώπων, η κατοχή ενός κατάλληλου καθεστώτος, καθώς και η ευκαιρία να δείξουν τα κοινωνικά συμφέροντά τους είναι όλες οι ανάγκες που είναι η αιτία της εμφάνισης κοινωνικών κινήτρων για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, η προσωπικότητα θα ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει χώρα μεταξύ των ανθρώπων που αποτελούν την κοινωνία της. Για παράδειγμα, δραστηριότητες αυτού του είδους μπορούν να εκφραστούν σε συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμμετοχή σε εθελοντές, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής σε διάφορες δράσεις, οργανώσεις κλπ.

Τα κίνητρα της προσωπικότητας μπορεί να περιλαμβάνουν πνευματικά κίνητρα. Εμφανίζονται όπου ένα άτομο έχει ανάγκη για αυτο-ανάπτυξη, καθώς και αυτο-βελτίωση. Για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, ένα άτομο μπορεί να διαβάσει βιβλία, να προσευχηθεί στον Θεό, να κάνει γιόγκα ή να ενεργήσει με άλλο τρόπο για να αποκτήσει πνευματική ολοκλήρωση.

Ανάγκες και κίνητρα προσωπικότητας

Στην ψυχολογία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον προσδιορισμό των αναγκών του ατόμου, στην πραγματικότητα, καθώς και για τον ορισμό των κινήτρων. Αλλά όλες οι απόψεις είναι ενωμένες από την ιδέα ότι η ανάγκη είναι μια κατάσταση ενός ατόμου που προκαλείται από μια συγκεκριμένη ανάγκη. Μπορεί να είναι υλικά ή πνευματικά αντικείμενα. Μια τέτοια κατάσταση προκαλεί εσωτερική πίεση στο άτομο. Για να ανακουφίσει το άγχος, ή με άλλα λόγια, για να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη, ένα άτομο αρχίζει να ενεργεί ανάλογα, καθοδηγούμενο από τα κίνητρα που δημιουργεί αυτή η ανάγκη.

Οι ανθρώπινες ανάγκες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ανάγκες μπορεί να σχετίζονται με το οργανικό, λειτουργικό, υλικό, κοινωνικό ή πνευματικό περιβάλλον ενός ατόμου. Επιπλέον, οι επιστήμονες προσδιορίζουν τις ατομικές και ομαδικές ανάγκες, καθώς και καθημερινές και ετήσιες ανάγκες, πνευματικές και ψυχολογικές.

Στην ίδια κατάσταση, ένα άτομο μπορεί να έχει διάφορες ανάγκες διαφόρων ειδών ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, το εσωτερικό στρες σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μεγάλο, και το πρόσωπο πρέπει να επιλέξει τι πρέπει να ικανοποιήσει κατά πρώτο λόγο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχει μια ιεράρχηση των αναγκών.
Οι σημαντικότερες είναι φυσιολογικές ή οργανικές ανάγκες. Εάν ένα άτομο πεινάει, θα είναι δύσκολο γι 'αυτόν να επικεντρωθεί στην εργασία, ή όταν πρόκειται για αυτοσυντήρηση, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει πόνο, θα σκεφτεί μόνο πώς να απαλλαγεί από αυτόν τον πόνο και μέχρι να εξαφανιστεί, το άτομο δεν θα είναι σε θέση να για την ικανοποίηση άλλων κοινωνικών αναγκών.

Ο Abraham Maslow ανέπτυξε μια ιεραρχία των αναγκών, η οποία με τη σειρά του καθορίζει την ιεραρχία των κινήτρων προσωπικότητας. Κατά τη γνώμη του, τα κίνητρα μπορούν να τοποθετηθούν σε πέντε ράφια υπό όρους που σχηματίζουν την πυραμίδα Maslow. Στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχουν οι φυσιολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Αυξάνονται τα επίπεδα πάνω, οι ανάγκες για στοργή, σεβασμό, αισθητική και αυτοπεραίωση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτή την ιεραρχία των κινήτρων, ο A. Maslow πιστεύει ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε σε υψηλότερο επίπεδο εάν δεν ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κατώτερου επιπέδου.

Κοινωνικά κίνητρα της προσωπικότητας

Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα κοινωνικά κίνητρα του ατόμου προέρχονται από τις ανάγκες κοινωνικοποίησης στην κοινωνία. Ο Αβραάμ Μάσλοφ αποδίδει αγάπη στα κοινωνικά κίνητρα. Αυτά τα κίνητρα αντιπροσωπεύουν την επιθυμία να γίνεις κάποιος απαραίτητος, χρήσιμος, για να έχεις έγκριση από άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, τα κοινωνικά κίνητρα καθορίζονται από την ανάγκη για σεβασμό, καθώς και την αυτοεκτίμηση, η οποία δεν είναι λιγότερο σημαντική.

Όλοι υπάρχουν στην κοινωνία και συνδέονται με τους ανθρώπους. Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ποτέ απλή, έτσι υπάρχουν ποικίλες συγκρούσεις, εχθρότητα και άλλα δυσάρεστα φαινόμενα. Όμως, ένας ή άλλος τρόπος, ένα άτομο γεννιέται στην κοινωνία, αλλά μερικές φορές η ίδια η κοινωνία γεννά ένα άτομο. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ φυσικό ότι ένα άτομο προσπαθεί να βρει τη θέση του στην κοινωνία και να εδραιώσει την ταυτότητά του μεταξύ των ανθρώπων που γνωρίζει.

Σε αυτόν τον τομέα, ένα άτομο μπορεί να ενεργεί με διάφορους τρόπους, καθοδηγούμενο από κοινωνικά κίνητρα. Για παράδειγμα, για να ευχαριστήσουμε άλλους ανθρώπους, ώστε να μην παραβιάζουν τις ιδέες της κοινωνίας, ένα άτομο μπορεί να δείξει συμμόρφωση, δηλαδή, να ενεργεί όπως η πλειοψηφία.

Η ανθρώπινη φύση είναι πολύ περίπλοκη και μυστήρια. Η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων είναι επίσης πολύ απρόβλεπτη. Οι άνθρωποι κινούνται με κοινωνικά κίνητρα για να μην είναι μόνοι. Κάθε άτομο ψάχνει για ένα άλλο άτομο που είναι σε θέση να τον καταλάβει, να τον υποστηρίξει και το πιο σημαντικό να τον αγαπά όπως είναι πραγματικά. Αυτή η επιθυμία κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν συμβιβασμούς σε διαφωνίες, να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και να αλλάζουν προς το καλύτερο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά κοινωνικά κίνητρα του ανθρώπου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η υποταγή της εξουσίας. Ακόμη και αν οι πολίτες διαμαρτύρονται για την εξουσία στη χώρα και δεν το θεωρούν εποικοδομητικό, αναγνωρίζουν τη νομιμότητά της και είναι πεπεισμένοι ότι η κοινωνία χρειάζεται δύναμη. Από εδώ έρχεται η υποβολή στις αρχές, η οποία είναι επίσης ένα κοινωνικό κίνητρο του ατόμου.

Προσωπικό σύστημα κινήτρων

Με βάση το γεγονός ότι ένα άτομο έχει συνεχώς αυτές ή άλλες ανάγκες, μπορούμε να πούμε ότι κάποιο κίνητρο κινείται συνεχώς το άτομο. Στην ψυχολογική επιστήμη, πιστεύεται ότι καθ 'όλη τη ζωή οι άνθρωποι διαμορφώνουν σταθερά κίνητρα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορούν να προκαλέσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, να είναι σχετικά ανεξάρτητες από την κατάσταση ή ακόμη και να διαμορφώσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αυτά τα σταθερά κίνητρα ενός ατόμου που καθορίζουν τη δραστηριότητά του, συνολικά, αντιπροσωπεύουν τον προσανατολισμό του ατόμου.

Ο προσανατολισμός της προσωπικότητας καθορίζεται από τον γονέα και την κοινωνία. Στη ζωή του, ένα άτομο μαθαίνει τον κόσμο στον οποίο ζει και διαμορφώνει τις σκέψεις του σχετικά με τα πράγματα και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Αυτές οι σκέψεις γίνονται στάσεις του ατόμου, οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στον προσανατολισμό του ατόμου. Οι στάσεις που γίνονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αποτελούν διαφορετικές μορφές προσανατολισμού της προσωπικότητας, βασίζονται σε ένα σύστημα κινήτρων.

Μεταξύ των μορφών προσανατολισμού της προσωπικότητας, διακρίνουμε: τις κινήσεις, τις ιδέες, τις επιθυμίες, το ενδιαφέρον, τις προσδοκίες, την κλίση, την κοσμοθεωρία και την πεποίθηση, ως το υψηλότερο των μορφών.

Η έλξη είναι μια ασυνείδητη ανάγκη για κάτι. Αυτή η ανάγκη δεν είναι απαραίτητη για το άτομο και μπορεί σύντομα να εξαφανιστεί. Αυτή είναι η απλούστερη μορφή προσανατολισμού της προσωπικότητας.
Αλλά αν η έλξη πραγματοποιηθεί από τον άνθρωπο, μπορεί να εξελιχθεί σε επιθυμία.

Η επιθυμία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη ενός ατόμου για κάτι συγκεκριμένο, για παράδειγμα, σε κάποιο αντικείμενο. Συχνά, η επιθυμία έχει ένα διεγερτικό αποτέλεσμα, αναγκάζοντας ένα άτομο να δράσει, δείχνοντας τη βούληση, προσδιορίζοντας σαφώς την επιθυμία και τους τρόπους επίτευξης των στόχων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιθυμία μετατρέπεται σε επιθυμία.

Μια σημαντική μορφή προσανατολισμού της προσωπικότητας είναι το ενδιαφέρον. Το ίδιο το ενδιαφέρον καθορίζει την επιθυμία ενός ατόμου και δίνει επίσης σημασία στις δραστηριότητές του και στους ίδιους τους στόχους.

Εάν ένα άτομο δείχνει ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη περιοχή, συνδέει τη δύναμη της θέλησης και κατευθύνει τις προσπάθειές του και τις ενέργειές του σ 'αυτόν τον τομέα, τότε αυτό το φαινόμενο θα θεωρηθεί ως φιλοδοξία.

Σε όλη τη ζωή, οι άνθρωποι χτίζουν τα ιδανικά τους. Ο καθένας έχει μια άποψη για το τι πρέπει να είναι ένα άτομο και, φυσικά, οι άνθρωποι κρίνουν άλλους ανθρώπους, καθοδηγούμενους από τα δικά τους ιδανικά. Ο προσανατολισμός του ατόμου συνίσταται σε συνεχή δράση με την επιθυμία να επιτευχθεί το ιδανικό του. Αυτή η μορφή προσανατολισμού δημιουργεί μια κοσμοθεωρία.

Όλες οι παραπάνω μορφές προσανατολισμού προσωπικότητας μπορεί να μην επικοινωνούν μεταξύ τους. Αλλά μια κοσμοθεωρία καθορίζεται από την ακεραιότητα. Είναι σαν ένα σχέδιο όλου του κόσμου στο κεφάλι ενός ατόμου. Η παγκόσμια απεικόνιση σας επιτρέπει να συνδυάσετε τις σκέψεις σε μια εικόνα και να δημιουργήσετε τη δική σας, ατομική ιδέα του κόσμου και των ανθρώπων. Αυτό δίνει σε ένα άτομο την ευκαιρία να δει τη θέση του στον κόσμο, καθώς και να προβλέψει τις μελλοντικές του δραστηριότητες, να σχεδιάσει και να επιτύχει στόχους.

Το σύστημα των κινήτρων προσωπικότητας που καθορίζουν τις δραστηριότητες ενός ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές, τα συμφέροντά του, τις απόψεις του κόσμου, ονομάζεται πειθώ. Όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει μια συνειδητή ανάγκη, θα ενεργήσει ανάλογα με τις πεποιθήσεις του, οι οποίες βασίζονται σε κίνητρα που μετακινούν το άτομο και συμβάλλουν στην επίτευξη της επιτυχίας.


Προβολές: 13 526

2 σχόλια σχετικά με την καταχώρηση "Κίνητρα προσωπικότητας"

  1. Δεν μπορώ να ελευθερωθώ από την εξάρτηση από ένα άτομο που δεν χρειάζεται πλέον. Η καρδιά μου, το κεφάλι, οι κρίσεις πανικού σχεδόν κάθε βράδυ πονάω. Έχω αγωνιστεί με την κατάσταση για σχεδόν ένα μήνα. Περιμένοντας να τον αφήσει να φύγει. Αλλά δεν είναι ακόμα καλύτερο. Παίρνω καρβαλόλ. Δεν ζητώ βοήθεια, θέλω να το χειριστώ και εγώ. Αισθάνομαι ότι η ισχύς μου τελειώνει. Είμαι 46 ετών.

  2. Το κορίτσι και εγώ συναντηθήκαμε στην εργασία, δηλαδή ένα ρομαντικό έργο. Αμέσως ερωτευτήκαμε ο ένας τον άλλον. Ήταν μαζί για 4 χρόνια, δύο από αυτούς έζησαν μαζί. Τον Μάιο εκείνου του έτους, με άφησε, με παρακαλούσε να μείνω φίλοι, αλλά αρνήθηκα πώς μπορώ να είμαι φίλος εκείνου που αγαπώ. Δύο μήνες μετά τη διάλυση, με κάλεσε και ζήτησε συνάντηση, συμφώνησα. Φώναξε, είπε ότι λυπάται, ο νέος φίλος της το κοροϊδεύει, κακοποιώντας αλκοόλ, γενικά, τίποτα καλό. Προσφέρω να επιστρέψει σε μένα, είπε ότι θα συγχωρήσω τα πάντα. Ήταν λάθος μου, δεν μπορούσα, σκέψεις για την προδοσία της δεν με άφησε, ακόμα και σε προβλήματα οικειότητας που ξεκίνησαν, δεν είχα καμία επιθυμία. Τελικά, χωρίσαμε και πάλι, επανήλθε ξανά σε αυτόν, τώρα είναι έγκυος, την βλέπω κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε μένα, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω ξανά μαζί της, αλλά δεν σταματώ να σκέφτομαι γι 'αυτήν.

Αφήστε ένα σχόλιο ή κάντε μια ερώτηση σε έναν ειδικό

Ένα μεγάλο αίτημα σε όλους όσους θέτουν ερωτήσεις: Διαβάστε πρώτα ολόκληρο το κομμάτι των σχολίων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την κατάστασή σας ή παρόμοια, υπήρχαν ήδη ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις ενός ειδικού. Ερωτήσεις με μεγάλο αριθμό ορθογραφικών και άλλων σφαλμάτων, χωρίς κενά, σημεία στίξης κ.λπ. δεν θα ληφθούν υπόψη! Εάν θέλετε να απαντήσετε, πάρετε το πρόβλημα να γράψετε σωστά.