Νοημοσύνη

φωτογραφία νοημοσύνης Η νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να γνωρίζει, να κατανοεί και να επιλύει προβλήματα. Η έννοια της νοημοσύνης συνδυάζει όλες τις γνωστικές διαδικασίες ενός ατόμου, όπως η φαντασία και η αντίληψη, η αίσθηση, η μνήμη, η σκέψη και η εκπροσώπηση.

Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι μια διανοητική ποιότητα που συνίσταται στην ικανότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες, στη μάθηση, με βάση την εμπειρία, στη χρήση θεωρητικών εννοιών και στην εφαρμογή αυτής της γνώσης για τον έλεγχο διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών. Η έννοια της νοημοσύνης προέρχεται από τη λατινική λέξη Intellectus, που σημαίνει κατανόηση ή γνώση.

Ψυχολογία της νοημοσύνης

Από τον 19ο αιώνα, πολλοί γνωστοί ψυχολόγοι έχουν μελετήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, την ανάπτυξη, τις ικανότητες μέτρησης και την αξιολόγησή της. Το πρόβλημα της νοημοσύνης και της έρευνάς της ήταν πολύ οξύ. Ωστόσο, σήμερα η θεωρία των σταδίων του Piaget μπορεί δικαίως να θεωρηθεί ως η κύρια θεωρία του σχηματισμού της νοημοσύνης στη συμπεριφορική ψυχολογία. Έκανε συμπεράσματα βασισμένα στην παρατήρηση των παιδιών διαφόρων ηλικιών. Όταν ένα παιδί γεννιέται, πρέπει να προσαρμοστεί στον κόσμο. Η προσαρμογή αποτελείται από δύο διαδικασίες: αφομοίωση (εξήγηση του συμβάντος με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις) και στέγαση (προσαρμογή σε νέες πληροφορίες).

Ο Piaget κάλεσε τον αισθητήρα του πρώτου σταδίου. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των πρώτων αντανακλαστικών και δεξιοτήτων. Μετά από 12 μήνες, το παιδί αρχίζει να κοιτάζει γύρω, γυρίζει το κεφάλι σε αναζήτηση των στοιχείων που λείπουν από το οπτικό πεδίο. Στην παιδική ηλικία, το μωρό είναι εγωκεντρικό και αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τον εαυτό του. Μετά από ένα χρόνο, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι τα αντικείμενα που τον περιβάλλουν υπάρχουν στην πραγματικότητα και δεν εξαφανίζονται όταν δεν μπορεί να τα δει. Τότε το μωρό έρχεται με τη σταθερότητα του αντικειμένου, τις πρώτες κρίσεις του γύρω από τον εξωτερικό κόσμο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός στόχου που επιδιώκει να επιτύχει. Μια τέτοια συμπεριφορά Piaget θεωρούσε τα πρώτα σημάδια της νοημοσύνης.

Κάλεσε το δεύτερο στάδιο "προηγούμενες επιχειρήσεις". Στα παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών σχηματίζεται συμβολική διαισθητική σκέψη, ωστόσο, είναι ακόμα εγωκεντρικά. Τα παιδιά μπορούν ήδη να δημιουργήσουν λύσεις σε ορισμένα προβλήματα, χωρίς να τα καταλάβουν. Ο κόσμος που περιβάλλει τα παιδιά διευρύνεται, αλλά μέχρι τώρα περιλαμβάνει μόνο απλές έννοιες για το εξωτερικό περιβάλλον.

Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο συγκεκριμένων λειτουργιών. Η ηλικία από 7 έως 12 ετών χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να λειτουργούν με τις εσωτερικές ιδέες τους για κάποια αντικείμενα. Τα παιδιά αναπτύσσουν τη δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων λειτουργιών που σχετίζονται με αντικείμενα.

Το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο των επίσημων επιχειρήσεων. Σε ηλικία 12 ετών και άνω, η αφηρημένη σκέψη συμβαίνει στα παιδιά και στη συνέχεια οι μορφές τυπικής σκέψης στην εφηβεία και οι ομάδες της χαρακτηρίζονται από μια ώριμη αντανακλαστική νοημοσύνη. Σε αυτή την περίοδο σχηματίζεται η εσωτερική εικόνα του εξωτερικού κόσμου. Επίσης, αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από εμπλουτισμό πληροφοριών. Ο Α. Λεοντιέβ σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό, μαζί με τον εμπλουτισμό των πληροφοριών, να μην εμφανίζεται η εξάντληση της ψυχής.

Ο Piaget πίστευε ότι λόγω του γεγονότος ότι το άτομο από τη γέννηση περιβάλλεται από το κοινωνικό περιβάλλον, γίνεται απολύτως φυσικό ότι τον επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όπως το φυσικό περιβάλλον. Η κοινωνία όχι μόνο επηρεάζει το άτομο, αλλά και μεταμορφώνει τη δομή του, σκέπτεται, επιβάλλει συμπεριφορά, ηθικές και ηθικές αξίες, ευθύνες. Η κοινωνία μετασχηματίζει τη νοημοσύνη μέσω της γλώσσας, του περιεχομένου των αλληλεπιδράσεων και των κανόνων σκέψης.

Η θεωρία του Piaget δεν είναι εντελώς άψογη, επειδή Πολύ συχνά ακόμη και σε ενήλικα άτομα υπάρχει μια πλήρης έλλειψη αφηρημένης σκέψης για ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας, ενώ σε άλλες πτυχές τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι τελείως διαφορετικοί από τους άλλους. Στην αντίληψη του Piaget, ο σχηματισμός της νοημοσύνης συμβαίνει σπασμωδικά, αλλά υπάρχει μια άλλη θεωρία που βασίζεται σε συνεχείς μετασχηματισμούς. Αυτή η θεωρία ονομάζεται έννοια της επεξεργασίας πληροφοριών.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που περνούν μέσω ειδικών αναλυτών στον ανθρώπινο εγκέφαλο επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και μετατρέπονται σε γνώση. Το ποσό των αντιληπτών πληροφοριών ποικίλλει σημαντικά στα παιδιά και τους ενήλικες. Ολόκληρα, συνεχώς ρέοντα ρεύματα πληροφοριών πέφτουν στα παιδιά, ενώ δεν προετοιμάζονται για τέτοιες ποσότητες.

Το παιδί δεν ξέρει να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό υποδηλώνει ότι σε παιδιά η αλλαγή της προσοχής σχηματίζεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο οντογένεσης. Όσο μεγαλύτερης ηλικίας το παιδί γίνεται, τόσο πιο προσιτό γι 'αυτόν είναι η εκπλήρωση αφηρημένων καθηκόντων μαζί με την εφαρμογή μάλλον περίπλοκων αισθητικοκινητικών δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των παιδιών, οι γνωσιακές στρατηγικές εξευγενίζονται. Για παράδειγμα, αρχικά, τα παιδιά απομνημονεύουν στίχους μηχανικά, αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία καταλαβαίνουν ήδη τι είναι ο στίχος.

Το πρόβλημα της νοημοσύνης με το έργο του Galton άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η εκπροσώπηση της διάνοιας ως ικανότητας ενός ατόμου απαιτούσε περισσότερη εξειδίκευση, απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την ουσία, τη φύση του φαινομένου και την εξωτερική εκδήλωση. Τέτοιες ερωτήσεις ενδιαφέρθηκαν πολύ γνωστοί ψυχολόγοι καθ 'όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτήν την ημέρα.

Γάλλοι επιστήμονες το 1905 δημιούργησαν τις πρώτες δοκιμασίες για την αξιολόγηση της πνευματικής ανάπτυξης των μωρών ηλικίας τριών έως δεκατριών ετών. Ο T. Simon και ο A. Binet θεωρούσαν τη νοημοσύνη ως ένα επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί από μια ορισμένη ηλικία και εκδηλώνεται στον σχηματισμό όλων των γνωστικών λειτουργιών, στον βαθμό ανάπτυξης των διανοητικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Ο αριθμός των σωστά επιλυμένων δοκιμαστικών εργασιών καθορίζει την πνευματική ηλικία του παιδιού.

Ο γερμανός ψυχολόγος Stern το 1912 υπέβαλε πρόταση για τη μέτρηση του επιπέδου ψυχικής ανάπτυξης με τον υπολογισμό του συντελεστή νοημοσύνης (κοινώς γνωστού ως IQ), που εκφράζεται ως αναλογία πνευματικής ηλικίας με την πραγματική ηλικία του παιδιού.

Ο L. Theremin, με βάση το IQ που εισήγαγε ο W. Stern, προσάρμοσε την τροποποιημένη κλίμακα Binet-Simon, η οποία ονομάστηκε κλίμακα Stanford-Binet. Σήμερα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους αξιολόγησης της πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Σήμερα, το ενδιαφέρον για τη δοκιμή της νοημοσύνης έχει ξεθωριάσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προγνωστική αξία τέτοιων δοκιμών είναι μάλλον μικρή. Έτσι, για παράδειγμα, δοκιμασμένα άτομα που έχουν υψηλή νοημοσύνη σύμφωνα με τις δοκιμές σπάνια επιτυγχάνουν υψηλά αποτελέσματα στην πραγματική ζωή. Από αυτή την άποψη, ο όρος "καλή διάνοια" εμφανίστηκε ακόμη και στην ψυχολογία, η οποία εννοείται ως πνευματικές ικανότητες που πραγμα- τοποιούνται στην πραγματική ζωή ενός ατόμου και συμβάλλουν στα υψηλά κοινωνικά του επιτεύγματα.

Οι προσπάθειες για τον προσδιορισμό της νοημοσύνης και της εξέλιξης των δοκιμών συνεπάγονται τη διαμόρφωση πολλών νέων προβλημάτων, ένα από τα οποία είναι το πρόβλημα της δομής των νοητικών ικανοτήτων.

Στη σύγχρονη ψυχολογία, σχηματίστηκαν δύο κύριες απόψεις σε αυτόν τον τομέα. Η πρώτη άποψη παρουσιάζονται από συγγραφείς που θεωρούν τη νοημοσύνη ως ένα συγκρότημα σχετικώς αυτόνομων νοητικών ικανοτήτων. Έτσι, για παράδειγμα, ο J. Guilford αναγνώρισε τρεις αποκαλούμενες "μετρήσεις της νοημοσύνης": το προϊόν των ψυχικών λειτουργιών, τα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές και το αποτέλεσμα - το προκύπτον πνευματικό προϊόν. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων δίνει 120 πνευματικές θέσεις. Μερικοί από αυτούς ήταν σε θέση να αναγνωριστούν μέσω εμπειρικών μελετών. Το βασικό πλεονέκτημα του Guilford είναι η επιλογή μιας τέτοιας έννοιας της «κοινωνικής νοημοσύνης», η οποία είναι ένας συνδυασμός νοητικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επιτυχία της εκτίμησης και της πρόβλεψης των ενεργειών των υποκειμένων.

Η δεύτερη άποψη βασίζεται στην ιδέα της παρουσίας ενός κοινού παράγοντα νοημοσύνης, ο οποίος καθορίζει την ιδιαιτερότητα και την απόδοση ολόκληρης της πνευματικής σφαίρας του ατόμου. Ο ιδρυτής αυτής της έννοιας θεωρείται ο C. Spearman. Συνίσταται στην εξέταση της διάνοιας από την άποψη της γενικής «ψυχικής ενέργειας», το επίπεδο της οποίας καθορίζει την επιτυχία και την καρποφορία ολόκληρης της πνευματικής σφαίρας του ατόμου (γενικός παράγοντας ή G). Η λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος εξαρτάται τόσο από τον σχηματισμό της ικανότητας του υποκειμένου, που σχετίζεται με τον γενικό παράγοντα, όσο και από το σύμπλεγμα των ειδικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την επίλυση μιας περιορισμένης κατηγορίας προβλημάτων. Ο Spearman ονόμασε αυτές τις ειδικές ικανότητες S-factors από την αγγλική λέξη special, που σημαίνει ειδική.

Ο σπουδαστής και ο οπαδός του Spearman J. Raven προχώρησαν περαιτέρω και ανέπτυξαν μια δοκιμασία προοδευτικής μήτρας. Αυτή η τεχνική μέχρι σήμερα παραμένει μια από τις καλύτερες προσπάθειες για τον προσδιορισμό της νοημοσύνης. Ο κύριος δείκτης της δοκιμής είναι η ικανότητα μάθησης με βάση τη γενίκευση της προσωπικής εμπειρίας.

Επίσης, μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες είναι η έννοια του R. Kettel για τους τύπους νοημοσύνης: "ρευστό" και "κρυσταλλωμένο". Είναι μια ενδιάμεση θεωρία ανάμεσα στις ιδέες για τη νοημοσύνη ως μια ενιαία κοινή ικανότητα και τις απόψεις ως ένα πλήθος νοητικών ικανοτήτων. Ο Kettel πίστευε ότι η "υγρή" νοημοσύνη εκδηλώνεται σε θέματα που απαιτούν προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Εξαρτάται από τις επιδράσεις του κληρονομικού παράγοντα. Η "κρυσταλλοποιημένη" νοημοσύνη εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της επίλυσης των καθηκόντων που απαιτούν κατάλληλες δεξιότητες και εφαρμογή της προηγούμενης εμπειρίας. Αυτός ο τύπος νοημοσύνης εξαρτάται κυρίως από περιβαλλοντικές επιρροές. Ο Kettel εντόπισε επίσης μερικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ορισμένων αναλυτών, παράγοντες λειτουργίας που αντιστοιχούν σε περιεχόμενο στους ειδικούς παράγοντες του Spearman. Μελέτες της ευφυΐας στους ηλικιωμένους έδειξαν ότι με την αύξηση της ηλικίας (μετά από 40 χρόνια), το επίπεδο της "ροής" της νοημοσύνης μειώνεται, και το επίπεδο της "κρυσταλλωμένης" παραμένει σχεδόν αμετάβλητο.

Τι σημαίνει νοημοσύνη; Σήμερα, πολλοί ψυχολόγοι, ως επί το πλείστον, είναι ομόφωνα κατά την άποψή τους ότι η γενική νοημοσύνη είναι μια καθολική ψυχική ικανότητα. Ο G. Eisenck πίστευε ότι η γενετικά καθορισμένη ποιότητα του νευρικού συστήματος, που καθορίζει την ένταση και την πιστότητα της επεξεργασίας πληροφοριών, αποτελεί τη βάση της γενικής ευφυΐας.

Πολλές ψυχογενετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η νοημοσύνη είναι πιο γενετικά καθορισμένη. Αυτή η εξάρτηση είναι πιο έντονη στη λεκτική νοημοσύνη απ 'ό, τι σε μη λεκτική. Η μη λεκτική προπόνηση είναι πολύ ευκολότερη από τη λεκτική. Ο σχηματισμός της νοημοσύνης προκαλείται επίσης από διάφορες περιβαλλοντικές επιρροές: το πνευματικό μικροκλίμα της οικογένειας, το πώς γεννήθηκε το παιδί στην οικογένεια, το επάγγελμα των γονέων, η τεράστια κοινωνική αλληλεπίδραση στην πρώιμη παιδική ηλικία κλπ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι από τη γέννηση το άτομο έχει λόγο και συνείδηση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποθηκεύει προηγούμενη εμπειρία που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Η νοημοσύνη και η μνήμη είναι δεσμοί στην ίδια αλυσίδα, έτσι είναι απαραίτητη η κοινή ανάπτυξη της μνήμης και της νοημοσύνης. Πράγματι, η ανάπτυξη μνήμης, η νοημοσύνη σχηματίζεται.

Είδη πληροφοριών

Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι το πιο ευέλικτο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, το οποίο κάθε άτομο κάνει σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Η νοημοσύνη έχει μια συγκεκριμένη δομή και τύπους. Συνιστάται να αναπτυχθεί και να εκπαιδευτεί οποιοσδήποτε από τους τύπους του, προκειμένου να γίνει μια αρμονική προσωπικότητα.

Είδη νοημοσύνης: λεκτική, λογική, χωρική, σωματική, μουσική, κοινωνική, συναισθηματική, πνευματική, δημιουργική.

Η λεκτική ευφυΐα είναι υπεύθυνη για κρίσιμες διαδικασίες όπως γραφή και ανάγνωση, διαπροσωπική επικοινωνία και ομιλία. Για την ανάπτυξη της λεκτικής νοημοσύνης αρκεί μόνο να μάθουμε ξένη γλώσσα, να αφιερώσουμε χρόνο για να διαβάσουμε λογοτεχνικά βιβλία, να επικοινωνήσουμε σε σημαντικά θέματα κλπ.

Η λογική νοημοσύνη περιλαμβάνει τις δεξιότητες της πληροφορικής, της λογικής, της λογικής σκέψης και άλλων. Θα πρέπει να αναπτυχθεί με την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, παζλ και παζλ.

Η χωρική νοημοσύνη περιλαμβάνει την οπτική αντίληψη, τη δυνατότητα δημιουργίας και χειρισμού οπτικών εικόνων. Αναπτύσσεται με δημιουργική αυτοεκδήλωση, με τη βοήθεια της ζωγραφικής, της μοντελοποίησης, της επίλυσης προβλημάτων του τύπου "λαβύρινθο" και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρακολούθησης.

Η φυσική νοημοσύνη αποτελείται από την ευκινησία, το συντονισμό των κινήσεων, την κινητικότητα των χεριών κ.λπ. Αναπτύσσεται με τη βοήθεια του αθλητισμού, του χορού, της γιόγκα και κάθε σωματικής άσκησης.

Η μουσική νοημοσύνη είναι μια κατανόηση της μουσικής, μια αίσθηση ρυθμού, κλπ. Περιλαμβάνει τη σύνθεση, τον χορό, κλπ. Αναπτύσσεται με ακούγοντας διάφορες μουσικές συνθέσεις, χορό και τραγούδι, παίζοντας διάφορα μουσικά όργανα.

Η κοινωνική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνονται σωστά τις πράξεις άλλων ανθρώπων, να προσαρμόζονται στην κοινωνία και να οικοδομούν σχέσεις. Ανάπτυξη με τη βοήθεια ομαδικών παιχνιδιών, συνομιλιών, παιχνιδιών ρόλων κ.λπ.

Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την κατανόηση και την ικανότητα να εκδηλώνει συναισθήματα και σκέψεις. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης γίνεται με την ανάλυση των συναισθημάτων, των αναγκών, του προσδιορισμού των δυνατών και των αδύνατων σημείων, της μάθησης για την κατανόηση και τον χαρακτηρισμό του εαυτού του.

Η πνευματική νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα αυτο-βελτίωσης, την ικανότητα να παρακινεί τον εαυτό του. Αναπτύχθηκε μέσω προβληματισμού και διαλογισμού. Οι πιστοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσευχή.

Η δημιουργική νοημοσύνη είναι υπεύθυνη για τη δυνατότητα δημιουργίας, δημιουργίας κάτι καινούργιου, παραγωγής ιδεών. Αναπτύχθηκε μέσω χορού, ηθοποιού, τραγουδιού, γραφής ποίησης, κλπ.

Τα είδη νοημοσύνης που απαριθμούνται παραπάνω μπορούν να αναπτυχθούν και να εκπαιδεύονται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε οποιαδήποτε περίοδο. Η υψηλή νοημοσύνη συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίπεδο νοημοσύνης

Σύμφωνα με τις θεωρίες πολλών ψυχολόγων, η επίλυση ορισμένων προβλημάτων απαιτεί συγκεκριμένες και άλλες - αφηρημένη νοημοσύνη.

Η συγκεκριμένη νοημοσύνη συμβάλλει στην υιοθέτηση λύσεων σε καθημερινά προβλήματα και προσανατολισμό σε αλληλεπιδράσεις με διάφορα αντικείμενα, αντικείμενα. Ως εκ τούτου, ο Jensen αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ή πρακτικό επίπεδο συσχετιστικών ικανοτήτων που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες ή πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη.

Η αφηρημένη νοημοσύνη σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε λέξεις και έννοιες. Ο Jensen παίρνει την αφηρημένη νοημοσύνη στο δεύτερο επίπεδο - το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων. Πιστεύει ότι η σχέση ενός επιπέδου με ένα άλλο σε κάθε άτομο οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες.

Μία από τις μεθόδους για τη μέτρηση της νοημοσύνης είναι η αξιολόγηση της ανάπτυξης των νοητικών ικανοτήτων χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία IQ. Ο ιδρυτής της δοκιμής IQ ήταν ο G. Eisenck, ο οποίος εισήγαγε μια ειδική κλίμακα. Αυτή η κλίμακα αντιπροσωπεύεται από διαχωρισμούς από 0 έως 160 μονάδες, δηλ. αντιπροσωπεύει το εύρος προσδιορισμού επιπέδων από το πιο έξυπνο στη θαλότητα.

Το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού έχει συντελεστή νοημοσύνης μεταξύ 90 και 110 (μέση νοημοσύνη). Για να μετακινηθεί αυτή η κατηγορία του πληθυσμού στο επόμενο επίπεδο, χρειάζεται η συνεχής ανάπτυξη της νοημοσύνης και της σκέψης με ειδικές ασκήσεις, δηλ. πρέπει να καταβληθούν τακτικές προσπάθειες για την αύξηση της ευφυΐας. Η τακτική εκπαίδευση θα την αυξήσει τουλάχιστον κατά 10 μονάδες. Με επίπεδο IQ που υπερβαίνει τους 110 βαθμούς, υπάρχει το 25% του πληθυσμού (υψηλή νοημοσύνη). Το υπόλοιπο 25% είναι άτομα με χαμηλή νοημοσύνη (λιγότερο από 90 πόντους). Μεταξύ αυτών των 25%, το 14,5% των ατόμων έχει επίπεδο νοημοσύνης από 110 έως 120, 10% - από 120 έως 140, ενώ μόνο το 0,5% του πληθυσμού έχει επίπεδο νοημοσύνης μεγαλύτερο από 140 σημεία.

Οι περισσότεροι ψυχολόγοι έχουν καταλήξει σε ένα μόνο συμπέρασμα, το οποίο υποδηλώνει ότι το επίπεδο της γενικής πνευματικής δραστηριότητας είναι σταθερή αξία για τα άτομα. Ο Spearman πίστευε ότι ο νους διατηρεί τη δύναμή του αμετάβλητη σε όλη τη ζωή. Ο Freud εισήγαγε την έννοια της «ψυχικής ενέργειας» στην ψυχολογική επιστήμη και αργότερα ο όρος G-factor εμφανίστηκε ως γενικό ταμείο ψυχικής δραστηριότητας. Ο Α. Lazursky αναγνώρισε τρία βασικά επίπεδα δραστηριότητας: το χαμηλότερο, το μεσαίο και το υψηλότερο. Το χαμηλότερο επίπεδο χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα του ατόμου, το περιβάλλον επιβαρύνει την αδύναμη ψυχή ενός ασθενώς ταλαντούχου ατόμου. Μεσαίο - χαρακτηρίζεται από μια καλή προσαρμογή της προσωπικότητας στο περιβάλλον και αναζητώντας μια θέση που αντιστοιχεί στο εσωτερικό ψυχολογικό μακιγιάζ. Υψηλότερη χαρακτηρίζεται από την τάση τροποποίησης του περιβάλλοντος.

Πηλίκο νοημοσύνης

Το IQ είναι ένας ποσοτικός δείκτης του επιπέδου νοημοσύνης ενός ατόμου. Έτσι, για παράδειγμα, η χαμηλή νοημοσύνη είναι εγγενής στους ολιγοφρένιους, η μέση νοημοσύνη είναι η κύρια μάζα του πληθυσμού της Γης. Π.χ. αυτό σημαίνει το επίπεδο της νοημοσύνης σε σχέση με το επίπεδο της νοημοσύνης ενός συνηθισμένου μέσου ατόμου της ίδιας ηλικίας.

Το IQ προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας ειδικές δοκιμές. Ο προσδιορισμός του συντελεστή είναι μια από τις προσπάθειες για την αξιολόγηση του επιπέδου της γενικής νοημοσύνης.

Термин коэффициент интеллекта ввёл в 1912 году учёный из Германии Вильгельм Штерн. Он акцентировал внимание на довольно серьёзных пробелах умственного возраста в показателях шкал Бине. В. Штерн предложил применить в качестве показателя уровня интеллекта число, которое получается путем деления умственного возраста индивида на хронологический. В 1916 году IQ был впервые использован в шкале Стенфорда-Бине.

Сегодня интерес к IQ тестам довольно сильно вырос, вследствие чего возникло множество различных необоснованных шкал. Именно поэтому сравнивать показатели различных тестов довольно затруднительно. В связи с этим число IQ в нынешнее время утратило свою изначальную информативную ценность.

Каждый тест на определение коэффициента интеллекта включает в себя множество разнообразных задач с нарастающим уровнем сложности. Например, среди таких задач есть задания на пространственное, логическое мышление и др. По результатам тестирования подсчитывается результат IQ. Отмечено, что чем больше вариаций тестирования проходит индивид, тем лучшие результаты, в конечном итоге, он показывает. Наиболее востребованным и известным тестом считается тест Айзенка. Однако более истинными являются тесты Дж. Равена, Д. Векслера, Р. Кеттелла. Как это ни странно, но сегодня не существует единого стандарта определения IQ.

Все тесты делятся по возрастным группам. Они демонстрируют развитие человека, которое соответствует каждому возрасту. Это означает, что ребёнок в 12 лет и юноша, закончивший ВУЗ, могут обладать одинаковым IQ, так как развитие каждого из них отвечает своей возрастной группе. Так, например, тест Айзенка специально разработан для индивидов от 18 лет и старше. Данный тест предусматривает максимально возможный уровень IQ в 180 баллов.

Коэффициент интеллекта зависит от следующих факторов: наследственность, окружающая среда, половая и расовая принадлежность, страна проживания, здоровье, социальные факторы и др.

Окружающая среда и семья, обнаруживает огромное влияние на формирование интеллекта ребенка. Так, в ходе проведения многочисленных исследований была выявлена зависимость от множества факторов, которые характеризуют достаток, уровень жизни семьи, взаимоотношения между родственниками, методы воспитательного процесса и пр. Влияние окружающей среды, в общем, и семьи в частности составляет долю коэффициента интеллекта от 0.25 до 0.35. Чем взрослее становится индивид, тем слабее будет эта зависимость проявляться, почти полностью исчезая к моменту его совершеннолетия. Данные исследования проводились среди обыкновенных семей, которые имеют полный состав, т.е. и папу, и маму.

Из-за генетических особенностей каждого индивида, дети, рожденные в одной и той же семье, могут совершенно по-разному реагировать на одинаковые окружающие факторы. Питание также влияет на уровень интеллекта. Так проведенные исследования показали, что употребление беременной женщиной периоде беременности рыбы и в дальнейшем кормление малыша грудью, повышают уровень интеллекта ребенка. Некоторые исследования показывают увеличение уровня IQ на 7 баллов.

Особенности интеллекта женщин и мужчин всегда интересовали известных деятелей психологической науки. Множество психологов считает, что развитие интеллекта одинаково, как у мужчин, так и у женщин. Однако среди мужского пола более проявляется разброс – среди них огромное количество глупых наряду с таким же количеством умных. Π.χ. это означает, что среди мужчин много, как людей с высоким интеллектом, так и субъектов с низким. Также между женщинами и мужчинами отмечается разница в проявлениях различных сторон интеллектуальной сферы.

До 5 лет развитие интеллекта происходит одинаково. После 5 лет мальчики начинают лидировать в формировании пространственного интеллекта, манипулирования, а вот девочки начинают главенствовать в развитии вербальных способностей. Также среди мужчин гораздо чаще можно встретить одаренных математиков, чем среди женщин. На каждых 13 известных математиков приходится лишь одна женщина.

Также многие психологи, философы с большим интересом изучали особенности интеллекта представителей разных рас. Многочисленные исследования доказывают наличие разрыва между средним уровнем IQ различных расовых групп. Например, средний уровень IQ афроамериканцев — 85, белых европейского происхождения — 103, а евреев — 113. Однако последние исследования показывают, что постепенно эта разница сокращается.

Структура интеллекта

Основоположником факторной концепции интеллекта считается Чарльз Спирмен. Он сформулировал постулаты, заключающиеся в том, что интеллект не имеет зависимости от других личностных характеристик человека, также он не содержит в своей структуре неинтеллектуальные качества, такие как тревожность, интересы и др.

Спирмен занимался вопросами профессиональных способностей. При обработке данных исследования он обнаружил следующую закономерность. Результаты многих тестов, которые имеют направленность на диагностику особенностей памяти, внимания, мышления, восприятия между собой тесно взаимосвязаны. Результаты свидетельствовали о том, что лица, которые успешно выполняют тестирование на мышление, так же отлично справляются и с заданиями, направленными на исследование прочих познавательных способностей, и наоборот, индивиды, плохо справляющиеся с тестами на мышление, также плохо выполняют и другие тестовые задания. Именно поэтому развитие памяти и интеллекта, развитие интеллекта и мышления должно быть неразрывно связано между собой. Только в таком случае возможно повышение интеллекта. Без комплексного развития познавательной сферы личности совместно с интеллектом, успешных результатов не будет.

Спирмен выдвинул предположение, что успешность любого интеллектуального труда определяют несколько факторов: специфический («S») и общий («G»).

Наряду с этим он полагал, что фактор общей умственной энергии действительно существует и обладает целым комплексом гипотетических свойств: количественной характеристикой, интенсивности перехода от одного вида активности к другому, степень колебания энергии, т.е. способность ее возобновления после деятельности. Затем он выделил четыре типа интеллектуальности. Первый тип интеллектуальности определяется быстротой осмысления нового, второй – полнотой постижения, третий – это здравый смысл, четвертый – это оригинальность решений. Сегодня большинство психологов соотносит общую интеллектуальность с интенсивностью выполнения умственных операций.

Структура интеллекта по Спирмену представляет собой модель, на вершине которой располагается генеральный фактор (G), общая способность. Затем следуют групповые качества интеллекта, которые представляют собой механические, вычислительные и вербальные способности. А в основании структуры находятся специальные способности (S-факторы), которые являются специфическими для определенного вида деятельности.

Кеттелл предлагает другую структуру интеллекта, которая состоит из свободного (текучего), связанного (кристаллизованного) интеллекта и отдельных факторов. Свободный интеллект определяется общей степенью развития коры полушарий, т.е. он отвечает за успешность решения задач направленных на нахождение отношений деталей и восприятие. Данный фактор совершенно не зависит от приобщения к культуре, однако имеет значительную зависимость от наследственности. Он важен в задачах, для решения которых требуется адаптация к новым условиям. Считается, что данный фактор является идентичным общему интеллекту. Связанный интеллект приобретается в процессах овладения культурой. Отдельные факторы обусловлены работой некоторых анализаторов (отвечают специальным факторам Спирмена).

Айзенк включает в структуру следующие элементы: интенсивность интеллектуальных операций, стремление к проверке ошибок и напористость. На основе выраженности данных элементов разработан тест на определение коэффициента интеллектуальности IQ.

Айзенк выделяет в структуре интеллектуальности несколько уровней: биологический, социальный и психометрический. Суть интеллекта лежит в скоростных характеристиках процессов переработки сведений, обусловленных нейрофизиологическими факторами. К основной характеристике, которая отражает уровень интеллектуального развития, Айзенк относит индивидуальную скорость обработки информации. От факторов окружающей среды и от генотипа зависит психометрический интеллект, измеряющийся уровнем IQ. Его влияние является доминирующим. Социальный интеллект выражается в способности индивида применять психометрический интеллект для приспособления к требованиям общества.

Х. Гарднер является основоположником концепции множественного интеллекта. Она заключается в том, что вместо общей основной интеллектуальной способности, имеется множество других интеллектуальных способностей, которые могут встречаться в разных сочетаниях. Гарднер полагает, что интеллект – это не некоторое устройство, которое находится в голове, а возможность, позволяющая индивиду применять мышление, адекватное определенным типам. В связи с этим, он выделил семь видов интеллекта, которые не зависят друг от друга и функционируют в мозге в качестве самостоятельных систем в соответствии со своим правилами. Имеется ввиду вербальный, логико-математический, пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический интеллект, внутриличностный, межличностный интеллект.

Диагностика интеллекта

Тестирование общих способностей предназначено для измерения степени интеллектуального развития личности. Понятие интеллекта, начиная со времен первых попыток интеллектуальных измерений претерпело различные трансформации со стороны теорий тестирования интеллектуальности в качестве психической реальности. В начале 20 века возник кризис в психологии интеллекта. Поэтому возник вопрос о существовании понятия «интеллекта» в качестве психологической категории.

Интеллектуальность обычно исследовалась в границах двух важнейших направленностей: тестологической и экспериментально-логической.

Сущность тестологической направленности лежит в измерениях интеллекта, а именно совокупности когнитивных способностей. А кризис заключается в том, что термин «интеллект» был подменен понятием «способность к научению». Неотестологические концепции интеллектуальности признают IQ-теорию, где за коэффициентом интеллекта стоят внутренние познавательные процессы, такие как память, восприятие, мышление и т.д.

Существует множество различных методик для диагностики интеллекта. Методика диагностирования интеллекта на основе прогрессивных матриц Равена предназначена для исследования логичности мышления. Тестируемому предъявляются картинки с фигурами, которые взаимосвязаны между собой определенной зависимостью. Среди них не хватает одной фигуры, она дается внизу среди 6–8 других картинок. Задачей испытуемого является установление закономерности, которая связывает друг с другом фигуры на изображении, и указание на опросном листе номера искомой фигуры согласно предлагаемым вариантам.

Существует 3 вариации матриц, каждая из которых предназначена для проведения диагностики с конкретной репрезентативной группой испытуемых. Цветные матрицы предназначены для проведения исследования детей с аномальным развитием в возрасте от 4,5 и до 9 лет, взрослых старше 65 лет. Стандартные матрицы – для диагностики детей от 8 и до 14 лет, лиц старшего возраста от 20 и до 65 лет. Продвинутые матрицы применяют для исследования испытуемых с интеллектом выше среднего. Стандартные матрицы включают в себя 60 таблиц и 5 серий. Каждая серия, в свою очередь содержит задания по нарастающей трудности. Также присуще и усложнение типа задач от одной серии к другой. Цветные матрицы состоят из трех серий, которые также различаются по сложности. Каждая такая серия содержит в себе 12 матриц, характеризующихся пропущенными элементами.

Тест исследования интеллекта по Амтхауэру является также и профессионально ориентационным тестом. Он применяется для подростков от 12 лет и лиц старшего возраста до 30 — 40 лет. Каждое задание характеризуется ограниченным количеством времени на его выполнение.

Диагностика интеллекта при помощи теста Гудинаф – Харриса проводится следующим образом. Ребенку дается листок белой бумаги и простой карандаш. Его просят постараться нарисовать как можно лучше человека. В процессе рисования комментирование не допускается. Если малыш рисует человека до пояса (не в полный рост), тогда ему предлагают нарисовать нового человека.

По окончанию рисования обязательно проводится беседа с испытуемым ребенком. При помощи беседы уточняются малопонятные элементы и особенности рисунка. Такое тестирование лучше проводить индивидуально. Шкала оценки рисунка содержит в себе 73 пункта, за выполнение которых начисляется по 1 баллу за каждый. Если не соответствует критерию, то начисляется 0 баллов. По окончанию исследования подсчитывается общий балл.

Свободный тест на интеллект предназначен для оценки уровня интеллектуального развития в независимости от воздействия условий окружающей среды. Данная методика предложена Кеттелом. Она может использоваться как для проведения индивидуальной диагностики, так и для проведения группового исследования.

Мышление и интеллект

Мышление является познавательным процессом психики. Оно предназначено для отражения в сознании индивидуума сложнейших взаимосвязей и отношений между явлениями окружающего мира. Основной его задачей является выявление отношений между объектами, обнаружение взаимосвязей и их отграничение от случайных совпадений. Мышление заключает в себе оперирование понятиями, функции обобщения и планировки. Оно является высшим когнитивным процессом психики, что значительно отличает его от иных процессов, которые помогают субъекту ориентироваться в окружающем пространстве.

Мышление – это довольно сложный процесс, протекающий в сознании личности. Остальные психические процессы познания отличаются от мышления тем, что оно всегда тесно взаимосвязано с активной трансформацией обстоятельств, в которых находится личность. Мыслительная деятельность всегда целенаправленна на решение какого-либо задания. Процесс мышления заключается в целенаправленном и целесообразном преобразовании действительности. Данный процесс характеризуется непрерывностью и протеканием в течение всей жизни при этом, трансформируясь под воздействием возрастных факторов, социального положения, стабильности его среды обитания.

Особенностью мышления является его опосредованный характер. Это означает, что индивидуум не может познавать вещи прямо, непосредственно, он все познаёт косвенно и опосредованно. Π.χ. одни качества посредством других, неизвестное – посредством известного. Мышление различаются по видам, операциям и проходящим процессам. С ним неразрывно связано такое понятие, как интеллект.

Что значит интеллект? Под этим термином понимается общая способность к постижению и решению задач «в уме». Он обычно рассматривается в качестве достигнутого к некоторому возрасту уровня развития психики, который обнаруживает себя в устойчивости познавательных процессов, а так же в количестве усвоения умений и знаний.

Интеллект – это неотделимая часть мышления. Психология мышления стала основательно разрабатываться лишь в 20 веке. Доминирующая до 20 столетия ассоциативная психология выходила из предположения того, что все процессы, происходящие в психике, протекают в соответствии с законами ассоциации и все формирования сознания состоят из простых чувственных представлений, которые объединены при помощи ассоциаций в сложные комплексы. Поэтому представители течения ассоциативной психологии не видели необходимости в специальном более глубоком исследовании мышления. Оно отождествлялось с представлением и интерпретировалось как ассоциативно связанный набор следующих признаков. Суждение рассматривалось как ассоциация представлений. Умозаключение – как ассоциация нескольких суждений, которые служат его посылками, к третьему, выводящемуся из него. Основоположником данной концепции считается Д. Юма. В конце 19 столетия эта теория была господствующей.

Мышление и интеллект являются довольно близкими по содержанию терминами. Если перейти на термины более привычные простому обывателю, то интеллект будет соответствовать слову «ум». Называя человека умным, люди подразумевают под этим его индивидуальные особенности интеллекта. Понятию мышление соответствует слово «обдумывание». Отсюда, слово «ум» обозначает свойство или способность индивида, а «обдумывание» является процессом. Следовательно, оба понятия выражают разные стороны одного явления. Субъект, имеющий интеллект, способен к мышлению. Таким образом, интеллект является способностью к мышлению, а мышление – процессом реализации интеллекта.

С давних пор важнейшими отличительными чертами личности считаются мышление и интеллект. Именно поэтому для определения вида человека применяется термин «Homo sapiens», который в переводе означает – человек разумный. Субъект, лишенный зрения или слуха, несет огромную утрату, однако он не перестает быть личностью. А если теряет разум, то происходит потеря человеческой сути.

Мышление, преимущественно, рассматривается в качестве части познания. С точки зрения психологии познание проявляется в создании представлений о внешнем мире, о его моделях и образах. Например, чтобы доехать в определенную часть города, необходим некоторый пространственный образ дороги между пунктом, в котором субъект находится в данное время, и местом, куда ему нужно добраться. Но мышление нельзя считать любым познавательным процессом. Ведь к познавательным процессам относят и восприятие. Отсюда выходит, что мышление является опосредованным и обобщенным познавательным процессом объективной реальности. Так, например, то, что видит субъект – это восприятие, а если на основании того, что он увидел, субъект делает логическое заключение, то это будет являться мышлением. Человек видит мокрый асфальт – восприятие. Тот же человек делает вывод, что на улице прошел дождь – это мышление.

Мышление как познавательный процесс, выходящее за границы непосредственно данного – это могучее средство биологической адаптации.

Развитие интеллекта

Развитие интеллекта имеет зависимость от таких же факторов, что и формирование других функций человеческого организма: генетических или иных врожденных причин и окружающей среды.

Врожденные и генетические причины – это так называемый потенциал, получаемый ребенком от своих родителей. О таких факторах практически ничего неизвестно. Можно утверждать с уверенностью только одно – от них в определенной мере зависит направленность интеллектуального развития личности.

Некоторые хромосомные мутации передаются по наследству, но также верно то, что многие из них связаны с какими-либо нарушениями в процессе беременности или оплодотворения. Например, болезнь Дауна проявляется легкой степенью дебильности, однако компенсируется повышенной общительностью больных. Главной причиной появления данного заболевания считается возраст родителей – чем старше родители, тем большая вероятность рождения ребенка с болезнью Дауна. Имеется ввиду возраст родителей от 40 лет и выше.

Заболевания перенесенные в время беременности, такие как краснуха, сифилис, диабет, также могут губительно отразиться на формировании плода и дальнейшем развитии ребенка. Доказано, что перенесенная краснуха, даже в легкой степени, в первые месяцы беременности ведет к необратимым дефектам слуха, зрения и интеллектуальных способностей ребенка. Употребление спиртных напитков во время беременности, табакокурение, прием некоторых лекарственных средств также ведет к задержке умственного развития ребенка.

Давно доказано, что человек – это социальное существо и вне социума развиваться он не сможет. Поэтому, каким бы хорошим потенциалом не был награжден малыш при рождении, совершенно очевиден тот факт, что нужное ему для выживания интеллектуальное поведение сможет формироваться и совершенствоваться только при контактах с социальной средой.

В самом начале жизни интеллектуальность ребенка обуславливается, практически, только наследственными факторами. В возрасте после 12 месяцев ребенок начинает приобретать способности более или менее результативно взаимодействовать с социальным окружением и различными предметами. Считается, что ситуации, в которые может попасть ребенок в этом возрасте, могут иметь решающее значение для формирования его интеллекта.

Приспособительная обусловленность интеллекта выражается в воздействии на развитие некоторых факторов. Социальный статус семьи, который связан с культурным и экономическим неравенством в социуме, этнические и поведенческие характерные черты различных социальных групп, влияют на формирование интеллекта. Режим питания, его достаточность или недостаточность для полноценного развития малыша воздействует на всестороннее развитие.

Интеллект и личность тесно взаимосвязаны, без одного не может быть и другого. Установлено, что малыши в детских домах отстают в развитии от своих сверстниках, растущих в семье. Это связано с тем, что они не получают со стороны взрослых психической стимуляции интеллектуальной активности ребенка. Также на формирование интеллекта влияет число детей в семье. Установлена следующая закономерность – чем больше детей в семье, тем будет ниже их средний IQ.

Как развить интеллект?

Издавна существовало множество упражнений для активизации интеллекта, игры для развития интеллекта, такие как шахматы, разгадка ребусов, головоломок с логическим уклоном, нарды, даже карточные игры покер и преферанс. Сегодня появились и компьютерные игры для развития интеллекта.

Такие игры очень хорошо тренируют ум, концентрацию внимания и память. Также они несут в себе радость соперничества, если в игре предусмотрено наличие двух и больше игроков, удовольствие от роста мастерства. Настольные игры являются древнейшим видом умственных состязаний. Занятия математикой и точными науками развивают целый комплекс умственных качеств психики. К таким качествам относят: логическое и абстрактное мышление, прогностические, дедуктивные, критические, аналитические способности, память и быстроту мышления.

Точные науки и математика не только способствует росту интеллекта, но структурируют мышление, наводят, если можно так выразиться, порядок в голове и собственных мыслях. Математика и точные науки очень важны в контексте интеллектуального становления индивида, как личности.

Познание нового способствует эрудиции и обогащает ум. Познание нового может происходить посредством чтения научной литературы, энциклопедий, просмотра познавательных фильмов или телепередач, через полезные и познавательные интернет ресурсы.

Главная задача взрослого человека – это сохранение любознательности как у ребенка! Нужно всегда помнить, что знание – это сила!

За все время изучения интеллекта ученые разработали немало систем развития интеллекта.

Система развития интеллекта заключается в развитии всех его разновидностей, таких как творческий, духовный, интимный, социальный, сенсорный, физический, вербальный и др. При этом, не следует забывать, что каждый вид интеллекта тесно взаимосвязан со всеми его разновидностями.

Как развить интеллект? Сегодня разработано множества различных методик развития интеллекта, таких как система развития интеллекта с пеленок, японская система развития интеллекта и др.

Японская система развития интеллекта основывается на том, что если решать простые математические задачи на скорость и читать вслух, можно развить интеллект. Японцы полагают, что мозг становится наиболее активным при выполнении этих действий.

Существует множество методик, направленных на развитие, тренировку, а также разработаны упражнения для интеллекта. К методам, которые влияют на развитие интеллекта, относят групповые и индивидуальные тренинги, обучение, игры и др.

Сегодня в психологии существует две, отличные друг от друга, точки зрения на возможность развития эмоционального интеллекта.

Приверженцы первой точки зрения, например Дж. Мейер, придерживаются мнения, что повысить уровень невозможно. Это связано с тем, что эмоциональный интеллект считается относительно устойчивой способностью. Однако наряду с этим они считают, что увеличить эмоциональную компетентность посредством обучения вполне возможно. Приверженцы другой концепции, например, Д. Гоулман, полагают что эмоциональный интеллект можно и нужно развивать. Главным аргументом в пользу этой точки зрения является тот факт, что до середины человеческой жизни нервные пути мозга развиваются.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Эмоциональный интеллект является способностью индивида осознавать свои эмоции, постигать их и генерировать таким образом, чтобы способствовать мышлению и интеллектуальному росту. Данный термин был введен в 1990 году П. Саловей и Дж. Майером.

Эмоциональный интеллект, в отличие от привычного всем осмысления интеллектуального коэффициента, является способностью верно объяснять обстановку и влиять на неё, подсознательно улавливать то, чего желают другие люди и в чём их потребность, понимать и видеть их достоинства или недостатки, противодействовать стрессам и быть обаятельным.

Можно выделить следующие иерархически сформированные способности, которые составляют эмоциональный интеллект. К ним относят:

— восприятие и проявление эмоций;

— увеличение эффективности мыслительной деятельности при помощи эмоций;

— понимание и осознание собственных эмоций и эмоций других людей;

— контроль и управление эмоциями.

Данная иерархия основана на нескольких принципах. Способность к распознаванию и проявлению эмоции является основой появления эмоций с целью решения конкретных проблем, которые носят процедурный характер. Способности к распознаванию и выражению эмоции, использование их в решении задач – это основа для проявляемой внешне способности к осмыслению обстоятельств, событий, которые предшествовали эмоциям и следовали за ними. Такие способности нужны для внутренней регулировки своих эмоциональных состояний и для удачных влияний на внешнюю окружающую среду, которые ведут также к регуляции чужих эмоций.

В 1996 году в Торонто была представлена модель эмоционального интеллекта Рувена Бар-Она на собрании ассоциации психологов. Она состоит из 5 общих сфер (областей) и 15 шкал (подразделов). Первая сфера – это внутриличностная, которая заключается в личной способности понимать, что чувствует человек, и управлении самим собой. К этой области относят: самоанализ, ассертивность , независимость, самооценку, самоактуализацию.

Самоанализ выражается в способности осмыслить свои эмоции и то, какое воздействие поступки оказывают на окружающих.

Ассертивность выражается в способности ясно выражать свои эмоции, мысли и выражать твёрдость взглядов при этом, беря во внимание предпочтения и действия других людей. Она всегда связана с активностью и лёгкостью.

Независимость выражается в способности самостоятельно принимать решения и управлять собой. Это означает не зависеть от эмоций, выполнять свои личные обязанности, при этом не становясь их невольником.

Самооценка выражается в способности умения оставаться в гармонии с собой, воспринимать положительно себя и уважать, но при этом знать свои минусы. Самооценку еще считают самоуважением.

Самоактуализация выражается в стремлении к развитию, способности реализовывать свой потенциал. Вторая сфера – это межличностные отношения, которые заключаются в способности взаимодействовать с субъектами на уровне общения. К ней относят эмпатию, социальную ответственность, межличностные отношения.

Эмпатия проявляется в умении осознавать эмоции других и способности сделать так, чтобы они поняли, что собеседнику известны их чувства.

Социальная ответственность выражается в способности к взаимовыгодному сотрудничеству, которое включает в себя совесть, заботу о ближнем, мораль и нравственность.

Межличностные отношения проявляются в навыках конструктивного общения посредством вербальных и невербальных коммуникаций, способности устанавливать и поддерживать в дальнейшем взаимовыгодные контакты, которые основываются на чувстве эмоциональной близости, умении ощущать себя свободно и комфортно в общественном взаимодействии.

Третья область – это адаптивность, которая проявляется в способности быть гибким и настоящим, адекватно реагировать на ситуации, различные обстоятельства и условия среды, решать задачи по мере возникновения. Решение проблем выражается в способности к выявлению и формулированию проблем, а также к вырабатыванию и претворению в жизнь потенциально эффективных путей решения.

Оценка действительности является способностью индивида правильно определять соотношение между объективной реальностью и его опытом. Тут можно выделить такие качества, как прагматизм, адекватность восприятия реальности и объективность, способность к концентрации и сосредоточиванию.

Гибкость выражается в способности согласовывать свои эмоции, поступки и мысли с постоянно меняющимися условиями среды, умение приспосабливаться к неизвестным, непредсказуемым обстоятельствам.

Четвертая область – управление стрессом, которая проявляется в умении противостоять стрессовым факторам, управлять импульсивностью, не терять выдержку и не становиться жертвой стресса. Толерантность к стрессу выражается в способности противостоять стрессовым обстоятельствам без физического или эмоционального напряжения. Контроль над импульсивностью заключается в умении не действовать под наплывом эмоций.

Пятая область – это общее настроение, которое выражается в позитивном восприятии жизни и удовлетворенности в целом. Удовлетворённость жизнью является способностью к веселью, умиротворению, жизнерадостности, воодушевлению. К данной сфере относят оптимизм, который проявляется в виде энтузиазма в любой деятельности, умении видеть позитив во всем и не грустить.

Существуют множество методик для диагностики эмоционального интеллекта. Сторонники концепции, воспринимающей интеллект в качестве комплекса способностей, изучают эмоциональный интеллект, применяя различные тестовые опросники и методики решения заданий. Наиболее сложной и продуманной методикой является MSCEIT. Заключается она в выборе правильного решения задач из нескольких вариантов ответа.

Для успешности в современном мире, необходимы коммуникационные навыки и организация. Психологи говорят, что успех в деятельности на 80 процентов зависит именно от эмоционального интеллекта и всего лишь на 20 процентов от общего интеллекта, даже если не приходится трудиться в коллективе. Это связано с тем, что компоненты эмоционального интеллекта отвечают за принятие решений, продуктивность и коммуникации. Так, например, даже обычному фрилансеру, который работает на дому, тоже иногда нужно общаться с посредниками или заказчиками.

Кроме этого, умение слышать также является компонентом эмоционального интеллекта и ключом к самоконтролю и осознанию, социальной удачливости и эмпатии. Для окружающих людей совершенно не важен интеллект субъекта и его обширные знания. Наоборот, им гораздо важнее то, как он разговаривает с ними по телефону или отвечает на электронные письма, насколько с индивидом приятно находиться рядом или насколько индивид умеет брать на себя ответственность, вдохновлять, отстаивать свою позицию. Поэтому развитие эмоционального интеллекта настолько важно в нынешнее время.

Социальный интеллект

Социальный интеллект является способностью понимать намерения, эмоциональные состояния индивида, его чувства по словесным и невербальным проявлениям. Проявление дальновидности в межличностных взаимоотношениях считается также социальным интеллектом. Его связывают со способностью выражать мгновенные, практически автоматические соображения о индивидах, предсказывать наиболее вероятные поведенческие реакции человека. Он считается особым «социальным даром», который обеспечивает гармоничность протекания отношений с людьми. Продуктом социального интеллекта является социальная адаптация.

В 1920 году было введено в психологию само понятие «социальный интеллект» Э. Торндайком с целью обозначения предусмотрительности (дальновидности) в межличностных отношениях. Множество известных психологов внесли свой вклад в толкование этого термина. Способности к социальному интеллекту многие известные психологи раскрыли в структуре общего интеллекта. Среди таких теорий наиболее ярко представлены концепции, предложенные Г. Айзенком и Д. Гилфордом.

До последнего времени среди психологов ведутся диспуты вокруг понятия, введенного Э. Борингом. Он полагал, что интеллект — это есть то, что можно измерить определенными тестами.

Дж. Гилфорд считал социальный интеллект системой интеллектуальных способностей личности, которые не зависят от факторов общего интеллекта и связаны, главным образом, с постижением поведенческой информации.

Согласно теории Гилфорда, он содержит в себе 6 факторов, тесно взаимосвязанных с познанием поведенческих реакций.

Первый фактор – это познание конструктивных элементов поведения, которое заключается в способности выделять из полученной информации словесную и невербальную экспрессию поведенческих реакций.

Второй фактор – познание классов поведения, заключающийся в способности распознания общих свойств среди потока ситуативной или экспрессивной информации о поведенческих реакциях.

Третий – познание отношений поведения, заключающийся в способности к пониманию отношения.

Четвертый – познание систем поведения, заключающийся в способности к пониманию логики формирования целостных ситуаций взаимодействия субъектов, смысл их поступков в таких ситуациях.

Пятый – познание преобразования поведения, заключающийся в способности к пониманию изменений значения подобного поведения (словесного и невербального) в различных ситуационных аспектах.

Шестой – познание результатов поведения, заключающийся в способности к предвосхищению последствий поступков, исходя из имеющейся в наличии информации.

Отечественный исследователь Ю. Емельянов, изучал социальный интеллект и личность в границах практической психологической деятельности. Емельянов считал, что рост коммуникативной компетентности индивидуума возможен при помощи активного социально-психологического научения. Он определял социальный интеллект, как сферу потенций субъект-субъектного постижения индивида. Под этим Емельянов понимал устойчивую способность, которая основана на специфике мыслительной деятельности, аффективных реакций и социального опыта, понимания самого себя и других людей, их взаимодействия и взаимоотношения, предсказания межличностных событий. Он ввел термин «коммуникативная компетенция», который имеет схожее понятие с социальным интеллектом. Коммуникативная компетенция развивается только благодаря интериоризации социальной информации. Такой процесс характеризуется бесконечностью и постоянством, наличием вектора от внутреннего к внешнему, от актуальных межличностных ситуаций к итогам осознания таких ситуаций, которые закрепляются в познавательных структурах психических качеств в виде навыков и умений.

Емельянов выделил следующие источники формирования социального интеллекта.

Первый источник – это жизненный опыт. Именно жизненному опыту принадлежит ведущая роль в формировании коммуникативной компетенции. Он придавал большое значение опыту межличностного общения. Жизненный опыт характеризуется: социальностью, включением в себя интериоризированных норм и ценности определенной общественной среды, индивидуальностью, так как базируется на индивидуальных чертах и психологических обстоятельствах личной жизни.

Второй – искусство, которое заключается эстетической деятельности и двустороннем обогащении индивида в качестве творца и в качестве лица, воспринимающего произведения искусства. Искусство способствует формированию коммуникативных умений.

Третий – общая эрудиция, которая выражается в запасе достоверных и систематизированных знаний гуманитарных наук, относящихся к области истории, культуры человеческих коммуникаций, которыми располагает данный субъект.

Коммуникативная компетенция по своему содержанию и форме непосредственно сопоставляется с характерными особенностями играемых социальных ролей субъекта. Также выделяют общую коммуникативную компетенцию и коммуникативную компетенцию профессиональной направленности.

Интеллект ребенка

Психологами доказано, что интеллект ребенку передается посредством набора генов от матери. Однако не только от наследственных факторов зависит уровень и качество интеллекта и то, как он будет развиваться. На формирование влияют следующие факторы: среда, в которой малыш растет и воспитывается, манера воспитания, стимулирующие условия и многое другое. Более значимым фактором считается стимуляция интеллекта на первых этапах развития ребенка. Методов стимуляции интеллектуальных способностей малышей множество, а их использование в комплексе, как показывают многочисленные исследования, дают более эффективные результаты.

Вот несколько из них. Когда малыш находится еще в утробе матери, врачи и психологи рекомендуют слушать классическую музыку. Классика благотворно влияет на интеллект, ум ребенка, так как в третьем триместре беременности, плод уже может слышать звуки музыки, которые стимулируют нейроны головного мозга.

Немаловажным в развитии интеллектуальности малыша является полноценное питание. Именно поэтому настолько важно во время беременности придерживаться правильного и здорового питания в частности, и образа жизни в целом.

Английские ученые, которые проводили множество широкомасштабных исследований, доказали, что грудное вскармливание материнским молоком, благотворно воздействует на умственное развитие малыша, даже при довольно непродолжительном периоде такого кормления. Данный фактор влияет на успешность и успеваемость детей в начальных классах и в более старшей школе.

За развитие интеллекта у детей отвечает влияние окружающей среды. Если ребенок не будет чувствовать себя в безопасности, если он постоянно напряжен, то его способности к обучению быстро уменьшаются. Мозг реагирует на ощущаемые ребенком эмоции.

Если ребенок ощущает какую-либо угрозу, неважно с какой стороны, миндалина мозга порождает чувство, когда хочется убежать или, наоборот, сопротивляться. Такие эмоции превалируют и, следовательно, закрывают умственные части мозга.

Дети уверенные в своих силах и себе самом учатся намного лучше и гораздо быстрее соображают. Очень важно уделять малышам как можно больше внимания и телесного тоже. Детей следует чаще обнимать и ласкать. Они должны чувствовать и ощущать любовь обоих родителей. Их следует чаще поощрять и отмечать их заслуги, память и концентрацию внимания. Нужно выражать удовлетворение даже самыми незначительными успехами ребенка.

Любое обучение для детей должно проходить в живой форме. Оно должно их заинтересовать. Так как скука с мозговой активностью несовместимы. Необходимо, чтобы все задачи, поставленные перед ребенком, соответствовали его потенциальным возможностям. В случаях, когда ребенок не может справиться с поставленной задачей из-за завышенных требований, его самооценка резко понижается. Атмосфера в доме должна быть всегда теплой и доверительной, что обеспечит малышу нужную ему психологическую свободу, способствующую высказыванию новых идей и использованию новых знаний при этом, совершенно не опасаясь, что в ответ над ним будут насмехаться или сделают грубое замечание.

Давно доказано, что человеческий организм при потреблении кислорода, третью часть его объема направляет в мозг. Ведь чем больше мозг его получает кислорода, тем эффективнее будет происходить его развитие. Насыщение кислородом клеток мозга происходит интенсивнее при активных движениях. Отсюда напрашивается вывод – если родители желают вырастить гения, то нужно как можно чаще с ребенком бывать на свежем воздухе.

Физическая активность ребенка также довольно сильно влияет на формирование мозга. Даже обыкновенная ежедневная утренняя зарядка способствует развитию интеллекта. Нужно стараться обучать ребенка не только естественным знаниям, но и основам выживания.

Ребенка следует учить быть более осторожным и наблюдательным. Для чего эти нужно? Формирование интеллекта у детей идет по пути активного приобщения разума к разнообразным видам деятельности. Маленький ребенок довольно любопытен. Такое естественное для него любопытство нуждается в понимании. Ребенок спрашивает, хочет получать и находить ответы. Это означает, что мыслительные процессы малыша не стоят на месте. Ребенок исследует предметы, вещи, продукты питания. Не нужно запрещать ему этого. Лучше позволить ему самостоятельные манипуляции с его игрушками, но под наблюдением родителей. Такие манипуляции способствуют развитию творческой деятельности, заставляют мозг думать и постигать новое.

Умственный рост, наблюдается при попытках собственными силами малыша справиться с окружающими предметами, вещами. Расширение опыта обращения с предметами и общения с окружающими субъектами, личные наблюдения ребенка и умение делать выводы, развивает интеллект и ум.


Просмотров: 75 323

3 комментария к записи “Интеллект”

  1. расщеплённое сознание-преобразовано в интеллект.почему вы считаете:что интеллект способность людей к мышлению и прочих мыслительных действий-а не патология в развитии человечества,которые создали-войны,прививки,операции,болезни,агрессия,гнев,ненависть,программы жизни в социуме,влияние общества на человека-заставляет образоваться интеллекту,после созданного стресса.подстраиваясь под общество т. н.интеллектуальных зверей,эмоционально развитых- которые своей эмоцией подавляют любое действие человека,к сознательной жизни.и вобще-человек должен быть сознательным,а не интеллектуальным.

  2. Отличная статья, исчерпывающая.
    Видна рука специалиста.
    Σας ευχαριστώ!

  3. Спасибо, очень познавательно и интересно!

Αφήστε ένα σχόλιο ή κάντε μια ερώτηση σε έναν ειδικό

Ένα μεγάλο αίτημα σε όλους όσους θέτουν ερωτήσεις: Διαβάστε πρώτα ολόκληρο το κομμάτι των σχολίων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την κατάστασή σας ή παρόμοια, υπήρχαν ήδη ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις ενός ειδικού. Ερωτήσεις με μεγάλο αριθμό ορθογραφικών και άλλων σφαλμάτων, χωρίς κενά, σημεία στίξης κ.λπ. δεν θα ληφθούν υπόψη! Εάν θέλετε να απαντήσετε, πάρετε το πρόβλημα να γράψετε σωστά.