Στερεότυπα φύλου

Τα στερεότυπα των φύλων καθιερώνουν σταθερές και ευρέως διαδεδομένες αντιλήψεις σχετικά με τη συμπεριφορά, την εμφάνιση, την αυτο-εκπροσώπηση και τις προσδοκίες ανάλογα με το φύλο. Τα στερεότυπα συνδέονται με τη διατήρηση της λειτουργίας των ρόλων των φύλων, που δημιουργούνται από τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και με την αναπαραγωγή τους στις επόμενες γενεές.

Η μελέτη των στερεοτύπων των φύλων έδειξε την επιρροή τους στην εδραίωση της ανισότητας των φύλων, καθώς και στην παραβίαση της προσωπικότητας με βάση το φύλο, η οποία οδήγησε σε πολλές διαδηλώσεις σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλική ανοχή , καθώς και το φεμινιστικό κίνημα. Η δύναμη της επίδρασης τέτοιων στερεοτύπων εξαρτάται από την ιστορική περίοδο ανάλυσης και το πολιτιστικό περιβάλλον που έχει μελετηθεί. Περισσότερες ερευνητικές και πολιτισμικά ανεπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν στερεότυπα φύλου για τη ρύθμιση της κοινωνικής συμπεριφοράς σε μικρότερο βαθμό. Η συνειδητοποίηση ότι τα γεγονότα που παρουσιάζονται σχετικά με την τήρηση των προτύπων είναι πιο απομακρυσμένα και αληθινά, επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται πιο αντικειμενικά με την πραγματικότητα και να εξοπλίζουν τις ζωές τους με έναν άνετο τρόπο, πραγματοποιώντας ταλέντα και ικανοποιώντας τις ανάγκες που προκύπτουν εκείνη τη στιγμή και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Ρόλοι και στερεότυπα των φύλων

Σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη κοινωνία, η συσχέτιση του εαυτού σου και η αξιολόγηση των άλλων από στερεότυπα είναι αρκετά ισχυρή, γιατί κατά την οικοδόμηση μιας στερεότυπης σχέσης δεν χρειάζεται να αναλύσεις την εσωτερική στάση, την κατάσταση και την προσωπικότητα ενός άλλου, απλά παίρνεις έτοιμες πληροφορίες εμπνευσμένες από το εξωτερικό και ακολουθώντας το πρότυπο. Ταυτόχρονα, η χειραγώγηση των εννοιών και των εννοιών που συνίστανται στην εκλεκτική αντίληψη της πληροφορίας και στην προσωπική ελεύθερη ερμηνεία της είναι χαρακτηριστική, γεγονός που καθιστά μια τέτοια στάση έναντι της χαρακτηριστικής συμπεριφοράς τη βάση για τον χειρισμό των άλλων.

Η εμφάνιση μιας άκαμπτης δομής προκαταλήψεων σχετικά με το φύλο είναι εγγενής στις παραδόσεις της δυτικής κουλτούρας, όπου οι ρόλοι των δύο φύλων είναι σαφώς διαχωρισμένοι, αντιστοιχούν στο φυσιολογικό φύλο με σταθερή εδραίωση και σε άλλες πολιτιστικές κοινότητες ο κοινωνικός ρόλος που καθορίζεται από το φύλο μπορεί να λείπει εντελώς και αυτό μπορεί να αλλάξει μαζί με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες. Σε τέτοιες συνθήκες, δεν δημιουργούνται στερεότυπα και πλαίσια, και ένα άτομο αισθάνεται πιο ελεύθερο στις δικές του εκδηλώσεις και μπορεί να διεκπεραιώσει με επιτυχία διάφορες δραστηριότητες.

Το αν τα στερεότυπα φύλου είναι απαραίτητα είναι ένα ζήτημα που έχει πολλές απαντήσεις γιατί αφενός μερικά στερεότυπα δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε την κατάσταση πραγματική και να επιδεικνύουμε ευελιξία προσαρμογής και αφετέρου χρησιμεύουν ως ένα μάλλον ισχυρό κατασκεύασμα για τη διατήρηση της κατάλληλης συμπεριφοράς είναι ένας άγραφος κώδικας νόμων που απλοποιεί τη στρατηγική της επιλογής της ζωής ο οποίος για διάφορους λόγους δεν είναι σε θέση να οικοδομήσει μια ανεξάρτητη.

Φυσικά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ γυναικείας και αρσενικής και η ψυχολογία των φύλων ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Και όσο περισσότερες μελέτες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτού του φάσματος, τόσο περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία έχουν ληφθεί ότι μεταξύ διαφορετικών φύλων υπάρχει πολύ περισσότερο παρόμοια με διαφορετική και η ψυχή κάθε προσώπου περιέχει εκδηλώσεις και των δύο φύλων (το ίδιο animus και animus). Οι διαφορές υπογραμμίζονται εξαιτίας του γεγονότος ότι κόβουν το μάτι, είναι ένα αιώνιο εμπόδιο και είναι βαθιά σταθεροποιημένες στα αρχαϊκά στρώματα της ψυχής, είναι επίσης βολικό να εξηγηθούν και να καλυφθούν άλλες έννοιες (για παράδειγμα, ταπείνωση ή υποταγή άλλου). Εάν ένα άτομο αρχίζει να ενεργεί μόνο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το φυσικό του φύλο, αυτό συνεπάγεται διαταραχές προσωπικότητας, ένα είδος εξέγερσης του αντίθετου μέρους, το οποίο αποδείχθηκε απαράδεκτο και στάλθηκε στις σκιές.

Η έννοια του φύλου εισήχθη όχι ως συνώνυμο του βιολογικού φύλου, αλλά για να υποδηλώσει το κοινωνικό της στοιχείο. Τα φυσικά σεξουαλικά χαρακτηριστικά δεν προκαθορίζουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις, διότι για να θεωρηθείτε αρσενικό ή θηλυκό αρκεί να γεννηθείτε. Και προκειμένου να θεωρηθεί γυναίκα ή άνθρωπος με την κοινωνική έννοια, είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισμένα κριτήρια και προσδοκίες που επιβάλλει ο πολιτισμός σχετικά με την εκπροσώπηση του φύλου. Όταν ένας άνθρωπος δεν παίζει έναν κατάλληλο κοινωνικό ρόλο, θεωρείται περίεργος ή άρρωστος, οι άνθρωποι που αναπτύσσουν έντονα στερεότυπη σκέψη για το φύλο μπορεί να αισθάνονται φόβο ή μίσος για όσους ενεργούν εκτός του πλαισίου που ορίζει η κοινωνία.

Η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται επίσης υπό κοινωνική επιρροή, διότι αρχικά τα παιδιά δεν κάνουν διάκριση μεταξύ φύλου, τότε απλά το γνωρίζουν τυπικά όταν εξηγούνται μέσω των ίδιων στερεοτυπικών προσδοκιών της συμπεριφοράς τους ("δεν θα πάρουμε ένα μπλε μπλουζάκι, είσαι κορίτσι, θα σου πάρω ένα ροζ φόρεμα "," Είστε ισχυροί και γενναίοι, μπορείτε να κοιμηθείτε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, είστε αγόρι "). Τα παιδιά προσπαθούν να παίξουν μια οικογένεια, αλλά η τελική κατανόηση του ρόλου των φύλων τους και η αίσθηση των ρόλων των φύλων αρχίζει με την εφηβεία.

Ο ρόλος του φύλου περιλαμβάνει ένα σύνολο παραστάσεων μιας συγκεκριμένης κουλτούρας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για το πώς είναι σκόπιμο να εκδηλωθεί ο ίδιος. Αυτή είναι η συμπεριφορά που μια κοινωνία αναμένει από ένα άτομο στο κύριο μέρος του οποίου εκπαιδεύουν (θυμηθείτε τις εξηγήσεις των γονέων ότι είστε αγόρι "- δεν υπάρχει λογική, αλλά υπάρχει ένας προορισμός κάποιας συμπεριφοράς μόνο με βάση τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά). Μια παρόμοια αυστηρή στάση υπάρχει στα σχολεία και τις αυλές κάθε οικίας του δυτικού πολιτισμού, προκειμένου να καθοριστεί η αντίστοιχη έμφαση στην εκδήλωση της θηλυκότητας ή της αρρενωπότητας.

Οι ρόλοι των φύλων δεν είναι μια βιώσιμη εκπαίδευση ή ονομασία, τα χαρακτηριστικά φύλου, είναι αδύνατο να πούμε ότι εάν ένα άτομο είναι ευαίσθητο, τότε αυτή είναι μια γυναίκα. Τέτοιες εκπληκτικές και εκδηλωμένες στιγμές ρυθμίζονται πλήρως από την κουλτούρα και αυτό που θα θεωρηθεί μια αρσενική εκδήλωση σε μια ήπειρο μπορεί να αποδειχθεί τυπικό γυναικείο καθήκον σε άλλο. Τι είδους σχέση θα έχει κάποιος με τις εκδηλώσεις ρόλων (η δράση της στερεοτυπικής σκέψης) καθορίζεται από τους γύρω ανθρώπους.

Οι αλλαγές στην αντίληψη των ρόλων των φύλων και, κατά συνέπεια, η ισχύς των στερεοτύπων εξαρτώνται από την ιστορική περίοδο κατά την οποία διεξήχθη η μελέτη των στερεοτύπων φύλου. Αν σε παλαιότερες εποχές οι δραστηριότητες και ο ελεύθερος χρόνος των ανδρών και των γυναικών ήταν ξεκάθαρα διαχωρισμένοι, τώρα όλα είναι ανακατεμένα. Τα προηγούμενα στερεότυπα είναι ακόμα ισχυρά, αλλά υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση της κοινωνίας και επίσημα δεν υπάρχει διαχωρισμός των επαγγελμάτων όσον αφορά το σεξ, έχει εμφανιστεί περισσότερη ελευθερία έκφρασης. Το ίδιο ισχύει και στον ελεύθερο χρόνο - οι γυναίκες πηγαίνουν στην πυγμαχία και οι άνδρες ζωγραφίζουν εικόνες και όλο και περισσότεροι άνθρωποι καθοδηγούνται από τις υποθέσεις φύλου στις εκτιμήσεις τους - η ευχαρίστηση του ίδιου του ανθρώπου και η ποιότητα του προϊόντος που παράγει είναι στην πρώτη θέση.

Ο αντίκτυπος των στερεοτύπων φύλου

Με τους ρόλους των φύλων, ο καθένας επιλέγει μια συγκεκριμένη θέση - μπορείτε να παίξετε και να αλλάξετε αυτούς τους ρόλους ανάλογα με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και να δείξετε έτσι προσαρμοστικότητα και δημιουργική προσαρμογή ή να ενεργήσετε άκαμπτα ακολουθώντας αυστηρά τις απαιτήσεις του ρόλου και στη συνέχεια φαίνεται να προσαρμόζετε την κατάσταση στις δυνατότητές σας.

Εάν τα στερεότυπα φύλου είναι απαραίτητα για την καλύτερη προσαρμογή στην κοινωνία, με λογική λογική οδηγεί σε αρνητική απάντηση, αλλά πολλοί προτιμούν να ξεπεράσουν την πραγματικότητα, απαιτώντας από τους εαυτούς τους και τους αγαπημένους τους μερικές φορές δυσμενείς και δύσκολες συμμορφώσεις με τους εφευρεθέντες κανόνες.

Οι πράξεις στους κανόνες των στερεοτύπων για το φύλο μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο να επιτύχει τους στόχους του (όταν μια γυναίκα ακολουθεί μια παρόμοια έννοια, ένας άντρας αποφασίζει όλες τις ερωτήσεις της, συχνά χωρίς τη συμμετοχή της, θα φαίνεται ιδανική γι 'αυτήν), αλλά μπορεί επίσης να παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό (στην ίδια κατάσταση, εστιάζει στη δική του ωριμότητα και ικανότητα ευθύνης, η αδιάκριτη παρέμβαση ενός ανθρώπου, ακόμη και με καλές προθέσεις, μπορεί να θέσει τέρμα σε οποιαδήποτε σχέση).

Οι στερεοτυπικοί κανόνες υπαγορεύουν τους στόχους και τους τρόπους επίτευξής τους. Θετικές στιγμές που προκαλούνται από τη στυροπλαστική - από την παιδική ηλικία γνωρίζουμε τι να κάνουμε, με τους οποίους να δουλεύουμε και πώς να συμπεριφερόμαστε, δηλ. ένα άτομο αποφεύγει τη διανοητική ρίψη και λαμβάνει μια τεράστια δόση κοινωνικής έγκρισης με έναν επιτυχημένο αγώνα. Προβλήματα ξεκινούν όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να επιτύχουν μια τέτοια προσαρμογή (είναι δύσκολο για τις γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία και την οικιακή εργασία και οι άνδρες σπάνια μπορούν να φτάσουν σε ένα μοντέλο ανδροπρέπειας και επιτυχίας). Οποιοσδήποτε ρόλος και στερεότυπο είναι ένα ιδανικό που είναι a priori μακριά από την πραγματική ζωή και ένας ζωντανός άνθρωπος, έτσι προσπαθεί να συμμορφωθεί με αυτό να δημιουργήσει ένα αίσθημα κατωτερότητας, άγχους και κόπωσης.

Η δράση μέσα στο καθορισμένο πλαίσιο περιορίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας, αναιρεί το δυναμικό του δυναμικού, ενώ η θεωρία της κοινωνικής ανδρογένειας ανοίγει την πόρτα για προσωπική βελτίωση και επίτευγμα. Πολλές επιστημονικές ανακαλύψεις έγιναν από τις γυναίκες μετά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την επιστήμη, ενώ οι πιο ταλαντούχοι μάγειροι, σχεδιαστές και αρώματα ήταν άντρες.

Κατά τη μελέτη των χαρακτηριστικών της ψυχής των ανθρώπων που ακολουθούν τα στερεότυπα φύλου, αποκαλύφθηκε ένας μεγαλύτερος αριθμός προστατευτικών μηχανισμών της ψυχής, ένα αυξημένο επίπεδο καταθλιπτικών και ανήσυχων εκδηλώσεων, ακαμψία των ψυχικών και κοινωνικών διεργασιών και κολλημένοι σε μια τραυματική εμπειρία. Ενώ μια προσωπικότητα που μεταβαλλόταν ελεύθερα μεταξύ των ρόλων είχε πιο σταθερό συναισθηματικό υπόβαθρο, λιγότερες άμυνες και υψηλότερο επίπεδο συνειδητοποίησης, δείκτες προσαρμοστικότητας, ευελιξίας και υλοποίησης και γενικό επίπεδο αίσθησης πληρότητας ζωής ήταν επίσης υψηλότεροι.

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι όσο περισσότερες συμπεριφορές διατίθενται σε ένα άτομο, τόσο πιο επιτυχημένες γίνονται στις δραστηριότητές τους και πιο ανθεκτικές σε συναισθήματα σε διάφορα περιστατικά.

Παραδείγματα στερεοτύπων φύλου

Προτού γεννηθεί, ένα άτομο εμπίπτει ήδη στην επίδραση στερεοτύπων φύλου όταν, έχοντας μάθει το φύλο του παιδιού, οι γονείς επιλέγουν ένα καροτσάκι και ένα παχνί μπλε ή ροζ. Επιπλέον, ολόκληρη η διαφημιστική και κοινωνική υποδομή στοχεύει στο διαχωρισμό - τα καπάκια και τα μπουκάλια, το ryushek και οι δεινόσαυροι στα μπλουζάκια διαφέρουν.

Ένα παράδειγμα του ίδιου στερεότυπου φύλου είναι η επιλογή παιχνιδιών και παιχνιδιών για παιδιά - κούκλες και σκεύη για κορίτσια, αυτοκίνητα και ρομπότ για αγόρια. Αν κοιτάξετε τα παιχνίδια των νεώτερων ομάδων του νηπιαγωγείου, θα παρατηρήσετε ότι τα παιδιά παίζουν εκείνα που προσέλκυσαν την προσοχή τους, τα κορίτσια οδηγούν τα αυτοκίνητα εκεί και τα αγόρια βάζουν τις κούκλες του μωρού για να κοιμηθούν, αλλά στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν σε όλους ποια παιχνίδια θα παίξουν, όλοι θα δουν στο σπίτι ένα συγκεκριμένο σύνολο και θα αρχίσει σταδιακά να παίζει το δικό του. Έτσι, αρχικά στερεότυπα για την εμφάνιση και τη δραστηριότητα αρχίζουν να διαμορφώνονται, λίγοι γονείς πιστεύουν ότι η κόρη τους θα είναι φορτηγατζήδες.

Επιπλέον, μια τυπική γυναίκα πρέπει να είναι καθαρή και τακτοποιημένη, όπως όλος ο χώρος γύρω της, το επάγγελμά της πρέπει να βοηθά και να συνδέεται με ανθρώπους (καθηγητές, γιατρούς, γραμματείς), ενώ το επίπεδο εισοδήματος της γυναίκας δεν ξεπερνά τον άνδρα. Η εκπαίδευση δεν είναι σημαντική για τις γυναίκες και μπορεί να μην την λάβει, όπως και αν δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό και την πολιτική. Στις σχέσεις, ο θηλυκός ρόλος είναι πάντα βοηθητικός, σιωπηλός και στη σκιά, υπακούοντας ό, τι λέει ο άνθρωπος. Και οι κύριοι τομείς της γυναικείας δραστηριότητας ολοκληρώνονται στο χώρο του σπιτιού στο μαγείρεμα, στον καθαρισμό και στη φροντίδα των παιδιών, μπορείτε να εργαστείτε και να πάτε κάπου αλλού μόνο όταν εκπληρωθεί η προτεραιότητα και θεωρείται ιδιοτροπία (αν όχι ανόητος). Οι γυναίκες αγαπούν να τραγουδούν, χορεύουν και να καλλιεργούν, αλλά δεν τους αρέσουν παιχνίδια δικτύου, αυτοκίνητα και ψάρεμα. Ωστόσο, πάντα φαίνονται και μυρίζουν καλή και ποτέ δεν θυμώνουν.

Το στερεότυπο ενός ανθρώπου μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στα αντώνυμα των γυναικών, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά εξωτερικά ζητήματα, αλλά όχι οικιακές ευθύνες. Οι άνδρες μπορούν να διορθώσουν τα σπασμένα πράγματα και αγαπούν τα παιχνίδια, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν για πολύ καιρό και ειλικρινά ή να καθαρίσουν τον εαυτό τους. Οι άνδρες με στερεότυπη αντίληψη κερδίζουν πολλά, διεξάγουν τις δραστηριότητές τους στην πολιτική, ενεργά ασχολούνται με τον αθλητισμό και οδηγούν τις γυναίκες.

Μπορείτε να απαριθμήσετε απεριόριστα, αλλά κανείς δεν ταιριάζει πλήρως με αυτήν τη λίστα και δεν απαιτεί τον σύντροφό σας. Υπάρχουν στερεότυπα που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνία και υπάρχουν εκείνα που επιλέγονται από αυτά που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, την οικογένειά του. Τα στερεότυπα μπορούν να σχετίζονται με τα πράγματα (άνδρες - μαθηματικοί, γυναίκες - ανθρωπιστικές επιστήμες), επιθυμίες (γυναίκες θέλουν να παντρευτούν, άνδρες - ελευθερία) και ιδιοσυγκρασία (άνδρες - επιθετικές, γυναίκες - ήρεμες).

Η όλη κατασκευή των στερεοτύπων βασίζεται σε δυαδική αρχή, και αν μια γυναίκα είναι διαισθητική, τότε ένας άνθρωπος είναι λογικός. Ακολουθούν αστεία για τη λογική των γυναικών, αλλά κανείς δεν θεωρεί ότι η διαίσθηση είναι το ίδιο λογικό σύστημα που λειτουργεί σύμφωνα με άλλους νόμους. Η διαρθρωτικότητα και η υποβολή αντανακλούν επίσης τη διχοτόμηση των στερεοτύπων, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την ουσία. Και εκτός από τις γενικές τάσεις, όλοι στη δική τους οικογένεια μπορούν να βρουν προσωπικά στερεότυπα (για παράδειγμα, ένας άνδρας πρέπει να είναι στρατιωτικός και μια γυναίκα πρέπει να είναι σε θέση να μαγειρεύει οξύρρυγχο - και τίποτα άλλο).


Προβολές: 5 545

Αφήστε ένα σχόλιο ή κάντε μια ερώτηση σε έναν ειδικό

Ένα μεγάλο αίτημα σε όλους όσους θέτουν ερωτήσεις: Διαβάστε πρώτα ολόκληρο το κομμάτι των σχολίων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την κατάστασή σας ή παρόμοια, υπήρχαν ήδη ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις ενός ειδικού. Ερωτήσεις με μεγάλο αριθμό ορθογραφικών και άλλων σφαλμάτων, χωρίς κενά, σημεία στίξης κ.λπ. δεν θα ληφθούν υπόψη! Εάν θέλετε να απαντήσετε, πάρετε το πρόβλημα να γράψετε σωστά.