Ανθρωπότητα

Η ανθρωπότητα είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από ηθικές αρχές που εκφράζουν τον ανθρωπισμό σχετικά με τις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Η ανθρωπότητα είναι μια αποκτηθείσα και συνειδητή εκδήλωση που διαμορφώνεται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και ανατροφής ενός ατόμου από το παράδειγμα σημαντικών αρχών. Η ανθρωπότητα αποδίδεται στην υψηλότερη αρετή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ανθρωπότητα χαρακτηρίζεται από μια σειρά σημείων, τα οποία είναι συγκεκριμένες ιδιότητες του χαρακτήρα και της στάσης απέναντι στον κόσμο. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν ευγένεια, αυτοθυσία υπέρ των άλλων, καλή θέληση, ειλικρίνεια, συμπάθεια, γενναιοδωρία, σεβασμό, σεμνότητα, ειλικρίνεια.

Τι είναι η ανθρωπότητα

Η ανθρωπότητα εκδηλώνεται ως προσωπικότητα στις ανθρώπινες ενέργειες σε σχέση με τον έξω κόσμο. Σεβασμός στους ανθρώπους, προώθηση και υποστήριξη της ευημερίας τους, ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσουν ή να υποστηρίξουν. Το χαρακτηριστικό αυτό αποκαλύπτεται πληρέστερα στις συλλογικές και διαπροσωπικές σχέσεις στην κοινή εργασία και την άμεση επικοινωνία των ανθρώπων. Σε κοινωνικές ομάδες, αυτή η ποιότητα είναι η πιο αναλογική.

Αυτό το χαρακτηριστικό προσωπικότητας σχηματίζεται από το παράδειγμα γονέων ή άλλων αξιόπιστων ενηλίκων. Η εκδήλωση ή η απουσία ενός τέτοιου τρόπου εκδήλωσης ενός ατόμου οφείλεται στην ενδοοικογενειακή δομή και το σενάριο που πέρασε από την παλαιότερη γενιά στους νεότερους.

Ο κύριος ρόλος στη διαμόρφωση αυτής της ποιότητας διαδραματίζει η ανατροφή της μητέρας, η οποία δημιουργεί οικογενειακά πρότυπα στην οικογένεια, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ηθικής του παιδιού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά πρέπει να επιδεικνύουν υψηλά ηθικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη μάθηση και παράδειγμα, γεγονός που γίνεται αιτία εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων μιας αυξανόμενης προσωπικότητας.

Στη διαδικασία ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης σε μια ομάδα, το άτομο πρέπει να δείξει τη φιλικότητα και τη συμμετοχή, την ικανότητα επικοινωνίας με άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία, να διαμορφώσει και να εκφράσει τη θέση του, να τον υπερασπιστεί. Με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων, γίνεται απόρριψη από τη συλλογική ή συλλογική, γεγονός που συμβάλλει στην εμφάνιση των ξένων. Ο λόγος για αυτό είναι ο διαχωρισμός του θέματος της επιτυχίας και της ηθικής ως διαφορετικές κατηγορίες.

Ένα άτομο αρχίζει να ελέγχει τους κανόνες των σχέσεων σε μια νεώτερη ηλικία προσχολικής ηλικίας, εξομοιώνοντας τις πολιτισμικές και υγιεινές δεξιότητες. Τα μικρά παιδιά, υπακούοντας στις απαιτήσεις των ενηλίκων, τείνουν να συμμορφώνονται με τους ίδιους τους κανόνες και να ελέγχουν την τήρηση αυτών των κανόνων από άλλα παιδιά της ομάδας. Συχνά τα μικρά παιδιά απευθύνονται σε ενήλικες με καταγγελίες για τη συμπεριφορά των συνομηλίκων τους με αίτημα να επιβεβαιώσουν τον κανόνα και αυτό εγείρει το πρόβλημα της εκδήλωσης της ανθρωπότητας, επειδή μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν ήρεμα σε τέτοιες αιτήσεις. Και το παιδί που υπέβαλε μια καταγγελία συνιστάται άλλη φορά να σταματήσει προσωπικά τον ομότιμό του και να υπενθυμίσει τον κανόνα που ισχύει στην ομάδα.

Η διαδικασία της διαμόρφωσης της ανθρωπότητας είναι ιδιαίτερα δραστική κατά τη διάρκεια της περιόδου «εγώ ο ίδιος», όταν το παιδί αποκτά ανεξαρτησία και οι απαιτήσεις για τη συμπεριφορά του αυξάνονται, επειδή ένα μικρό άτομο αρχίζει να αναγνωρίζεται ως ατομικό μέλος της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, το παιδί μαθαίνει για τους κανόνες και τις μεθόδους επικοινωνίας, για την αλληλεπίδραση με το παράδειγμα των πιο κοντινών έγκυρων αντικειμένων (γονείς, φίλοι, ήρωες βιβλίων, ταινίες).

Η ανθρωπότητα είναι ένα παράδοξο φαινόμενο, εκδηλώνεται μέσα από τις πράξεις του ανθρώπου χωρίς να αντικατοπτρίζει την πραγματική του προσωπικότητα και στάση. Στις σχέσεις της αγοράς που έχουν διαμορφωθεί και αναπτύσσονται με επιτυχία στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι ηθικές αξίες και η προσωπικότητα έπαψαν να συνδέονται λόγω της επιδίωξης υλικών αγαθών, χαρακτηριστικών επιτυχίας και ευημερίας. Η ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα έχουν γίνει ένα είδος συνώνυμου της αδυναμίας, αν και η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος συχνά υπερβολίζουν αυτές τις εκδηλώσεις στους ήρωές τους.

Η ανάγκη για αγάπη, αποδοχή, σεβασμό γίνεται μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ως εμπλοκή στη ζωή των άλλων. Η πολυπλοκότητα αυτής της εκδήλωσης της ανθρωπότητας είναι ότι πολλοί άνθρωποι μεγάλωσαν σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες από όσες χρειάζονται για να ενσταλάξουν τέτοιες ιδιότητες. Αυτό αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα στα παιδιά των οποίων οι γονείς μεγάλωσαν στις χώρες της ΚΑΚ στα τέλη του εικοστού αιώνα. Εκείνη την εποχή ήταν απαραίτητο να επιβιώσουν και ο τρόπος ανατροφής τους άλλαξε, τα παιδιά μεγάλωναν σε μια ραγδαία ροή πληροφοριών με ελλείποντα θετικά παραδείγματα, προσαρμογές και αρχές των γονέων τους.

Για τη διαμόρφωση των ηθικών προτύπων και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων της εκδήλωσης της σημαντικής τους συνιστώσας είναι η οικογένεια και οι παραδόσεις της. Σε απολυταρχικές οικογένειες, όπου οι γονείς απαιτούν υποταγή και η εξουσία τους είναι απόλυτη, τα παιδιά μεγαλώνουν ως οπορτουνιστές που έχουν προφανείς δυσκολίες στην επικοινωνία. Τα παιδιά που έχουν υποστεί υπερβολικά αυστηρές μεθόδους ανατροφής έχουν μια παραμορφωμένη ιδέα των σχέσεων με τους ανθρώπους και στην οικογένεια, οι οποίες μπορούν να βρουν διέξοδο σε διαφορετικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, επιθετικότητα .

Η εκδήλωση της ανθρωπότητας σε ανθρώπους που μεγάλωσαν σε δημοκρατικές οικογένειες συμβαίνει πιο φυσικά. Αυτές οι οικογένειες δημιουργούν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και διδάσκουν τα παιδιά να ανοίγουν σε άλλους ανθρώπους. Το συναισθηματικό περιβάλλον των οικογενειών, το οποίο βασίζεται στο ενδιαφέρον για τα παιδιά, τις ανάγκες , τη φροντίδα και το σεβασμό τους, αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για τον σχηματισμό των ηθικών αξιών του παιδιού.

Ο σχηματισμός της ανθρωπότητας επηρεάζεται επίσης από τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μεγάλες οικογένειες με πολλούς συγγενείς έχουν περισσότερα παραδείγματα συμπεριφοράς και επιλογές για την επίλυση καταστάσεων, αρχών και απόψεων. Ένας μεγάλος αριθμός συγγενών συμβάλλει στη διαμόρφωση της καλοσύνης, της κοινότητας, της φιλίας, του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της ενσυναίσθησης που αποκτάται σε τέτοιες οικογένειες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπότητας.

Το πρόβλημα της ανθρωπότητας υπάρχει στην απουσία του. Η εκδήλωσή της έγκειται στην αντίληψή μας για τον εαυτό μας, τις ικανότητες της δικής μας και των άλλων, τα καθήκοντά μας, την αντίληψη του περιβάλλοντος, τους εαυτούς μας στον κόσμο, ως έχοντα το δικαίωμα σε μια θέση κάτω από τον ήλιο. Για τους περισσότερους, αυτό είναι ένα πρόβλημα, επειδή δεν υπάρχει αίσθηση ασφάλειας επαρκής για την εκδήλωση της ανθρωπότητας, ως κανόνας στην επικοινωνία. Η καλοσύνη, η συμμετοχή και άλλες ηθικές ιδιότητες ενός ατόμου δημιουργούν ένα αίσθημα αδυναμίας και κινδύνου. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Στη διαδικασία της ανάπτυξης και της γνώσης του περιβάλλοντος και του κόσμου, τα παιδιά δημιουργούνται για να επιβιώσουν στην «ζούγκλα» της ενήλικης ζωής. Ως ενήλικες, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τους άλλους περισσότερο ως αντιπάλους από τους εταίρους, εξ ου και η εχθρική συμπεριφορά.

Το πρόβλημα της ανθρωπότητας αντιμετωπίζει όλοι και όλοι στη ζωή τους. Σε κάποιο σημείο, οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη από τους ανθρώπους. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε δύσκολες περιόδους, κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ευθύνη. Και τότε προκύπτουν δυσκολίες όσον αφορά την αποδοχή των ανθρώπινων ενεργειών άλλων ανθρώπων. Πράγματι, για να αισθανθεί κανείς τη σημασία του με την επιβεβαίωση από το εξωτερικό, πρέπει να είναι ανοικτή σε αυτό το εξωτερικό. Η διαφάνεια σε άλλους απαιτεί εμπιστοσύνη σε αυτούς, τον εαυτό σας και την εμπιστοσύνη στα δικά σας δικαιώματα. Επίσης, το πρόβλημα της εκδήλωσης της ανθρωπότητας και άλλων ηθικών ιδιοτήτων ενός ατόμου εξαρτάται από την αποδοχή του δικαιώματος στη ζωή και το δικαίωμα στη ζωή άλλων ανθρώπων. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι η υιοθέτηση του δικαιώματος στη ζωή διδάσκεται από τους γονείς, δηλαδή τη μητέρα στα πρώτα χρόνια της ζωής, τη λεγόμενη βασική εμπιστοσύνη στον κόσμο. Όταν δεν υπάρχει, ένα άτομο αισθάνεται απειλή από το περιβάλλον, επομένως, θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και θα ενεργήσει αποκλειστικά για τα προσωπικά του συμφέροντα. Ένα πρόσωπο ικανό να εκδηλώσει την ανθρωπότητα έχει μια ισχυρή βασική εμπιστοσύνη. Δημιουργείται από τον ίδιο τον εαυτό του μέσω συνειδητής επιλογής ή από τη μητέρα.

Ένα γονικό παράδειγμα στάσης απέναντι στους άλλους χρησιμεύει ως a priori σενάριο συμπεριφοράς για το παιδί. Η προστασία από τον κόσμο, το πνεύμα του αγώνα, η ενθάρρυνση των αμφιβολιών του ατόμου για τα δυνατά του, τις ικανότητες και τα δικαιώματά του, οδηγεί σε δυσκολίες στην κατανόηση των σχέσεων και της ανάγκης τους, στο πρόβλημα της κατανόησης ή της έλλειψής τους, στα οφέλη της έκφρασης της ανθρωπότητας.

Παραδείγματα ανθρωπιάς από τη ζωή

Η ανθρωπότητα στην κοινωνία έχει γίνει ένα είδος τάσης στις σχέσεις, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κατανόηση της αξίας του ατόμου. Αυτό βοηθά να γνωρίζετε καλύτερα τους ανθρώπους γύρω σας, να βρίσκετε ομοϊδεάτες και να επικοινωνείτε. Οι άνθρωποι αρχίζουν να απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται ειλικρινά για αυτούς. Ο άνθρωπος, βοηθώντας τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δείχνει την ικανότητά του να εκτιμά τη ζωή.

Στις επαγγελματικές δραστηριότητες, η ανθρωπότητα εκδηλώνεται επίσης. Τα πιο ανθρώπινα επαγγέλματα είναι οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι διασώστες.

Μιλώντας για τους διασώστες. Το 2015, τέσσερις τύποι από την πολιτεία της Φλόριντα έδειξαν την ανθρωπότητα με μερικούς ηλικιωμένους. Κόβουν το γκαζόν, σκουπίζουν τις διαδρομές και αντικαθιστούν τα ελαστικά με το αυτοκίνητο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, καθώς επίσης παραδίδουν τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο εγκαίρως και υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, η οποία επέκτεινε τη ζωή του. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου εργάζονταν οι "Timurovs", δεν έλεγαν τι είχαν κάνει, ανακάλυψε γι 'αυτό από την ειδησεογραφία για τα κοινωνικά δίκτυα.

Η εκδήλωση της ανθρωπότητας σώζει τη ζωή των αγαπημένων. Αυτή είναι μια φυσική εκδήλωση της ανάγκης για αγάπη και αποδοχή. Η απεικόνιση της ανθρωπότητας είναι πολύ εύκολη, απλά αρχίστε να μιλάτε, όπως έκανε ένας έφηβος. Στο Δουβλίνο, στις ΗΠΑ, ένας νέος άντρας, ο Τζέιμι, 16 ετών, έσωσε έναν άνδρα ζητώντας μόνο μία ερώτηση: «είσαι καλά;». Μια τέτοια απλή ερώτηση και τόση χρήση. Ο άνθρωπος θα έπρεπε να πει αντίο στη ζωή, το αγόρι τον ρώτησε, τότε μίλησαν. Τελικά, αργότερα αυτός ο άνθρωπος έγινε ευτυχισμένος πατέρας.

Η εκδήλωση της ανθρωπότητας εμπλουτίζει τη ζωή. Είτε πρόκειται για βοήθεια σε ένα άτομο, ένα ζώο για να σώσει τη ζωή του, ή είναι η συνηθισμένη προσοχή στην κατάσταση και τις ανάγκες των φίλων και των ξένων. Αυτή η συμμετοχή στη ζωή, είναι μια ευκαιρία να δείξουμε στον εαυτό μας ότι οι ηλίθιοι και δύσκολες σκέψεις για την κατωτερότητα του ατόμου ήταν ένα λάθος. Η ανθρωπότητα είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, η εκδήλωσή της είναι η δύναμη του ατόμου, είναι μια αξία που συνειδητά εμφανίζεται.

Αυτά ήταν παραδείγματα της εκδήλωσης της ανθρωπότητας κατόπιν αιτήματος των ανθρώπων, ήταν μια συνειδητή επιλογή. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια τέτοια επιλογή, συνειδητοποιώντας τη δική του αξία και σημασία ως άτομο, πρόσωπο, ιδανικό που μπορεί να κάνει περισσότερα από απλά να ζήσει.


Προβολές: 415

Αφήστε ένα σχόλιο ή κάντε μια ερώτηση σε έναν ειδικό

Ένα μεγάλο αίτημα σε όλους όσους θέτουν ερωτήσεις: Διαβάστε πρώτα ολόκληρο το κομμάτι των σχολίων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την κατάστασή σας ή παρόμοια, υπήρχαν ήδη ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις ενός ειδικού. Ερωτήσεις με μεγάλο αριθμό ορθογραφικών και άλλων σφαλμάτων, χωρίς κενά, σημεία στίξης κ.λπ. δεν θα ληφθούν υπόψη! Εάν θέλετε να απαντήσετε, πάρετε το πρόβλημα να γράψετε σωστά.