Αρχεία για τη στήλη «Ασθένειες του νευρικού συστήματος»

Τραυματισμός χεριών

Τραυματισμός χεριών

Οι τρόμοι του χεριού είναι γρήγορες, ομοιόμορφες, ακούσιες κινήσεις των άνω άκρων που προκαλούνται από συστολή μυών. Συνδέονται με την καθυστέρηση της διόρθωσης νευρικών σημάτων, με αποτέλεσμα το προϊόν της κίνησης και της διατήρησης της θέσης να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της σταθερής προσαρμογής της στάσης του σώματος σε κάποια μέση τιμή. Ένα υπερβολικά συναισθηματικό άτομο είναι πιο επιρρεπές στο χέρι τρόμο. Τραύμα χεριών με ενθουσιασμό, κόπωση, έντονα συναισθήματα, παθολογία του νευρικού συστήματος [...]